Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole odbywa się poprzez:

 • Konsultacje online oraz bezpośredni kontakt  z rodzicem /uczniem. 
 • Regularne zajęcia na podstawie opinii PPP oraz orzeczenia.
 • Współpracę z  Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna, Wschodnia 26 b. tel.: + 48 61 858 19 79
 • Fundacja „Dajemy dzieciom siłę” https://fdds.pl/pomoc-dla-rodzica/ 

Więcej informacji   Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

 •                                                                                           

Smaller Default Larger

Scenariusz zajęć

 

Imię i nazwisko nauczycieli: Emilia Wallheim, Marta Lewandowska

Poziom: Klasa 7a i klasa 1d

Temat zajęć:  Cyberbezpieczeństwo - zintegrowana lekcja otwarta (język angielski i edukacja elementarna)

Cele ogólne:

 • Budowanie w uczniach świadomości tego, że nieprzemyślane klikanie na wyskakujące okna i linki może doprowadzić do popsucia komputera.
 • Omówienie podstawowych strategii reagowania na potencjalnie ryzykowne sytuacje w Internecie.

Cele szczegółowe – dla ucznia:

 • zna i potrafi wyjaśnić znaczenie Szkolnego Kodeksu Internauty
 • potrafi zidentyfikować sytuacje, stanowiące zagrożenie dla komputerów
 • zna podstawowe sposoby zabezpieczenia się przed wirusami
 • przekazuje podstawowe informacje na temat zagrożeń i zabezpieczeń w języku angielskim (klasa 7)

Słownictwo kluczowe:

 • click on a link, download a program, get a virus, install anti-virus software, adware, pop-ups

Ptzed zajęciami:

 • Klasa 1: wyświetlenie i omówienie filmiku edukacyjnego “Child Focus E-Safety”

(https://www.youtube.com/watch?v=d5kW4pI_VQw&list=PLBjlwF9GT4W1hKn-aJMgpSmm7IPTdr03I&index=5&t=0s)

 • Klasa 7: omówienie znaczenia słów kluczowych w tekście, wyświetlenie fragmentu programu “Kocham Cię, Polsko!” i omówienie różnych strategii komunikacyjnych, zapoznanie się z wyrazami kluczowymi dotyczącymi korzystania z internetu i komputera

 

Przebieg zajęć

Czas

(w min)

Środki dydaktyczne

1.       Spotkanie uczniów na boisku szkolnym, omówienie celu zajęć.

3’

 

2.       Głuchy telefon - prezentacja zabawy z wykorzystaniem tekstu w języku angielskim (klasa 7).

Opis zabawy:

Dobieramy uczniów w 5-osobowe grupy. Każda z grup ustawia się w rzędach na całej długości boiska, zachowując między uczniami znaczne i równe odstępy. Na końcu każdego rzędu ustawia się osobę z drużyny przeciwnej. Uczniowie ci otrzymują fragment tekstu w języku angielskim dotyczący bezpieczeństwa w internecie. Ich zadaniem jest wybranie 6 słów kluczowych, które będą przez nich punktowane. Pierwsza osoba w rzędzie otrzymuje kopię tego samego tekstu. Jej zadaniem jest zapamiętać jak najwięcej szczegółów. Po 2 minutach, uczeń odkłada tekst, biegnie do kolejnej osoby i przekazuje jego treść ustnie. Następnie druga osoba podbiega do trzeciej, itd. Na każdym kolejnym etapie uczniowie mają do dyspozycji po 2 minuty. Na końcu rzędu uczeń z przeciwnej drużyny musi wysłuchać historyjkę i zaznaczyć ile wybranych przez niego słów kluczowych pojawiło się w przekazie kolegi lub koleżanki. Zwycięża drużyna z największą zdobytą liczbą punktów (po jednym za każde trafione słowo).

Na każdą z 3 grup uczniów z 7 klasy przypada jedna grupa pierwszoklasistów, których zadaniem jej kibicowanie swojej drużynie. Jeżeli drużyna straci punkty w zabawie, uczniowie z klasy 1 wykonują tyle razy ćwiczenie gimnastyczne (pajacyki, przysiady, skłony), ile punktów straciła ich drużyna.

10’

Kopia tekstu “Online safety” (x10) - po dwa na grupę (Załącznik 2)

 

Schemat zabawy dla nauczyciela (Załącznik 1)

3.       Głuchy telefon II - uczniowie klasy 1 ustawiają się w rzędach. Otrzymują oni hasła w języku polskim nawiązujące do filmiku, obejrzanego przed spotkaniem i Szkolnego Kodeksu Internauty. Nad każdą grupą sprawują opiekę uczniowie klasy 7. W razie potrzeby starszy uczeń odczytuje tekst na głos.

15’

Hasła związane ze Szkolnym Kodeksem Internauty (Załącznik 3)

 

4.       Po zakończeniu zabawy, uczniowie klasy 1 ustawiają się w grupie ze starszymi kolegami w celu wyjaśnienia pojęć użytych w hasłach. Uczniowie klasy 1 mogą zadać również starszym kolegom inne pytania związane z bezpiecznym używaniem internetu. Pytanie dla klas 1: Które z przygotowanych dla Was haseł dotyczy obejrzanego wcześniej filmiku? Pytanie dla klas siódmych: Jak nazywa się dokument obowiązujący w naszej szkole i dotyczący bezpieczeństwa w Internecie?

12’

 

5.       Podsumowanie z kostką edukacyjną. Na każdej ściance umieszczone zostaje jedno wyrażenie lub pytanie. Uczniowie rzucają do siebie kostką i odpowiadają na pytania.

 1. Klasa 1: Czego się dzisiaj nauczyłeś? Co Ci się najbardziej podobało? Gdzie wykorzystasz zdobytą na lekcji wiedzę? Co było dla Ciebie trudne?
 2. Klasa 7: Czego się dzisiaj nauczyłeś/aś? Czego nauczyłeś/aś dzisiaj młodszych kolegów? Jakie słowa w języku angielskim zapamiętałeś/aś? Co Ci się najbardziej podobało? Co Ci sprawiło największą trudność?

5’

Kostki edukacyjne (x2)

 

 

Załącznik 1:

 

Załącznik 2:

You need to be carefull online because if you click on a link or download a program, picture or document from the Internet, you can accidentally get a virus on your computer. One solution is to install anti-virus software on your PC. I’ve done this so for me the worst thing is adware - when you get these annoying pop-ups with adverts on them. Remember! Never click on suspicious links or download illegal programs. You may get hacked and lose your data or passwords.

 

Załącznik 3:

 

Hasła:

Nie klikaj w nieznane okienka i linki

 

Nie rozmawiaj z nieznajomymi w sieci

 

Zawsze po skończonej pracy wyloguj się

 

Informuj dorosłych, co cię zaniepokoiło w sieci

 

Pamiętaj o szacunku wobec innych

 

Szanuj prawa autorskie

 

Wchodź wyłącznie na strony przeznaczone dla osób w twoim wieku