• 1 Kartka z kalendarza
  10.10.2019. .................................................................... Pasowanie klas 1
 • 2 Kartka z kalendarza
  Drugie w bieżącym roku szkolnym zebranie Rady Rodziców odbędzie się 15 października (wtorek) o godzinie 19.00 w stołówce szkolnej. Na zebranie zapraszamy przedstawicieli wszystkich Rad Oddziałowych. ....................................................................... Przewodnicząca Rady Rodziców SP2 Aleksandra Siejak
 • 3 Kartka z kalendarza
  Ruszyła kolejna akcja pomocy humanitarnej "Opatrunek na ratunek!" Chcemy we współpracy z fundacją Redemptoris Missio wesprzeć misyjną działalność na rzecz potrzebujących. Jak co roku będziemy zbierali : bandaże opatrunki jałowe strzykawki plastry, rękawiczki jednorazowe gazy W prowizorycznych przychodniach w kameruńskich misjach brakuje ich bardzo, a są to przecież produkty pierwszej pomocy. Będziemy je zbierać do Bożego Narodzenia.
 • 4 Kartka z kalendarza
  11.11. 2019 - udział reprezentacji szkoły w Lubońskim Biegu Niepodległości i obchodach miejskich
 • 5 Kartka z kalendarza
  19.11.2019 - wywiady dla rodziców klas 4-8 godz. 17.00 (po wcześniejszym umówieniu się rodzica z nauczycielem przez e- dziennik, minimum dzień przed wywiadem) ................................................................. 26.11.2019 - wywiady dla rodziców kl. 1-3 godz. 17.00 ................................................................. 26.11.2019 – wystawienie zagrożeń/ powiadomienie rodziców/
baner

Wirtualny świat

Scenariusz lekcji

Temat: Wirtualny świat

Autor scenariusza: Katarzyna Kielas

Czas trwania: 2 x 45 min

Cel lekcji: Dowiem się jakie zagrożenia niosą za sobą zbyt długie korzystanie z komputera i Internetu.

Cele szczegółowe:

-Zapoznanie uczniów z korzyściami stosowania alternatywnych form spędzania czasu wolnego

-Zachęcenie uczniów do bezpiecznego korzystania z Internetu

Metody:  zabawowa, zadaniowa

Formy pracy: indywidualna, praca w grupach

Pomoce dydaktyczne: komputer, rzutnik, film na YouTube „Komputeromiania”, kartki, pisaki, karta pracy z niedokończonymi zdaniami, gra edukacyjna, kostki do gry, pionki

 

Przebieg lekcji:

 

 1. Zabawa wprowadzająca do lekcji - komunikacja w Internecie

Osoba prowadząca łączy uczniów w pary i mówi, że każdy zespół będzie rozmawiał na temat korzystania komputera i Internetu, np. mogą porozmawiać o ulubionej grze, ciekawym programie komputerowym lub stronie. Prowadzący rozdaje każdej grupie kartkę, na której będą prowadzić „rozmowę”. Nie wolno rozmawiać ani na głos, ani szeptem, tylko za pomocą pisma. Pierwsza osoba zaczyna „rozmowę” i przekazuje kartkę koleżance/koledze zapisując swoją wypowiedź na kartce. Po 5 minutach nauczyciel przerywa ćwiczenie i prosi, żeby uczniowie porozmawiali na ten temat używając słów.

Pytania skierowane do uczniów:

Który sposób komunikacji bardziej wam odpowiadał i dlaczego? Jak się czuliście, kiedy mogliście tylko napisać to co chcecie powiedzieć? Czy to co koleżanka/kolega napisał/a było właściwie zrozumiane?

 

 1. Uczniowie łączą się w dwie grupy.

Grupa pierwsza wypisuje na arkuszu papieru korzyści wynikające z korzystania z komputera w tym z Internetu.

Druga grupa wypisuje zagrożenia związane z korzystaniem z komputera w tym z Internetu.

Omówienie prac i dyskusja. Wywieszenie plakatów w widocznym miejscu.

 

 1. Prezentacja filmu „Komputeromania”

Dyskusja po I części filmu. Pytanie do uczniów: Spędzić weekend ze znajomymi czy zostać w domu i spędzić weekend przed komputerem?

Co byście zrobili w takiej sytuacji?

Oglądanie dalszej części filmu.  Dwie różne decyzje Szymona.

Dyskusja po filmie. Które zachowanie jest właściwe i dlaczego?

 

 1. Nauczyciel rozdaje uczniom kartki i zadaje pytanie:

Jak twoi rówieśnicy spędzają wolny czas?
Wymieńcie 3 sposoby w kolejności od najbardziej do najmniej popularnych.

Jeśli większość wybrała Internet lub komputer to zapytajmy dlaczego ich zdaniem uczniowie lubią tę formę spędzania czasu wolnego?

Jak można pomóc osobie, która zbyt dużo czasu spędza w Internecie? Kto może mu pomóc?

 • Dlaczego młodzież poświęca dużo czasu na korzystanie z Internetu? (np. bo się nudzi i nie potrafi nawiązywać bezpośrednich, realnych relacji interpersonalnych)

Jakie znacie alternatywne formy spędzania wolnego czasu?

 • Nauczyciel zwraca uwagę na alternatywne formy spędzania czasu wolnego, np. sport, uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających uzdolnienia i zainteresowania, gry planszowe, spotkania z przyjaciółmi itp. które redukują stres i w sposób ,,zdrowy’’ wypełniają czas wolny. Rozpoczyna się dyskusja.

 

 1. Gra planszowa Bezpiecznie w Internecie ”Komputer vs podwórko”.

Nauczyciel łączy uczniów w grupy 3-4 osobowe. Każda grupa otrzymuje plansze do gry, karty, kostkę i pionki. Grę rozpoczyna osoba, która wyrzuciła największą ilość oczek. Gracze poruszają się po planszy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Pierwszy gracz rzuca kostką i przesuwa pionek o wskazaną liczbę oczek. Jeśli stanie na specjalnym polu, pobiera kartę i odczytuje zdanie, np. Nie chcesz zjeść kolacji z rodzicami, bo wolisz grać w gry na komputerze STOISZ 2 KOLEJKI. Wygrywa osoba, która pierwsza dotrze do mety.

 1. Podsumowanie zajęć. Rzut kostką, na której znajduje się początek zdania. Uczniowie kończą zdanie.

Dziś dowiedziałem się, że…

Zaskoczyło mnie…

Po dzisiejszej lekcji będą pamiętał o…

Dziś nauczyłem się…

KARTY  DO  GRY


Zamiast grać w grę

komputerową, idziesz na spacer do lasu

 

PRZESKAKUJESZ

O 2 POLA DO PRZODU

 


Całe popołudnie spędzasz przed komputerem

 

STOISZ KOLEJKĘ

 

 


Jest piękna pogoda, a Ty cały dzień spędzasz rozmawiając na czacie z nieznajomym

 

COFASZ SIĘ O 3 POLA


Nie nauczyłaś się na sprawdzian, bo cały wieczór spędziłaś przed komputerem

 

STOISZ 2 KOLEJKI

 

Nie otworzyłaś i od razu usunęłaś maila od nieznanej osoby

 

DOSTAJESZ DODATKOWY RZUT KOSTKĄ

 

Po szkole idziesz do parku pojeździć na rolkach

 

PRZESKAKUJESZ 2 POLA DO PRZODU

 

 

Podałaś hasło do swojej poczty koledze z klasy

 

COFASZ SIĘ

O 4 POLA

 

Jeździsz z kolegami przez 3 godziny na rowerze

 

PRZESKAKUJESZ 3 POLA DO PRZODU

Szukasz w Internecie potrzebnych informacji do zadania domowego i po skończonej pracy idziesz pobiegać

 

DOSTAJESZ DODATKOWY RZUT KOSTKĄ

 

 

 

 

Nie chcesz zjeść kolacji z rodzicami, bo wolisz grać w gry na komputerze

 

STOISZ 2 KOLEJKI

 

 

Zapomniałaś zjeść obiadu, bo byłaś zbyt zajęta rozmową na czacie z kolegą

 

COFASZ SIĘ

O 4 POLA

 

Zamiast czytać zadaną lekturę, oglądasz śmieszne filmy na YouTube

 

STOISZ KOLEJKĘ

 

 

 

Spędzasz wieczór z rodziną i wspólnie gracie w gry planszowe

 

DOSTAJESZ DODATKOWY RZUT KOSTKĄ

 

 

 

Zapisałaś się na kurs tańca

 

PRZESKAKUJESZ 2 POLA DO PRZODU

 

 

 

Zorganizowałaś dla kolegów i koleżanek weekendową zabawę w podchody

 

PRZESKAKUJESZ 3 POLA DO PRZODU

 

Nie zjadłaś śniadania, bo do późna grałaś w grę na komputerze i zaspałaś

 

 

STOISZ KOLEJKĘ

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube