• 1 Kartka z kalendarza
  10.10.2019. .................................................................... Pasowanie klas 1
 • 2 Kartka z kalendarza
  Drugie w bieżącym roku szkolnym zebranie Rady Rodziców odbędzie się 15 października (wtorek) o godzinie 19.00 w stołówce szkolnej. Na zebranie zapraszamy przedstawicieli wszystkich Rad Oddziałowych. ....................................................................... Przewodnicząca Rady Rodziców SP2 Aleksandra Siejak
 • 3 Kartka z kalendarza
  Ruszyła kolejna akcja pomocy humanitarnej "Opatrunek na ratunek!" Chcemy we współpracy z fundacją Redemptoris Missio wesprzeć misyjną działalność na rzecz potrzebujących. Jak co roku będziemy zbierali : bandaże opatrunki jałowe strzykawki plastry, rękawiczki jednorazowe gazy W prowizorycznych przychodniach w kameruńskich misjach brakuje ich bardzo, a są to przecież produkty pierwszej pomocy. Będziemy je zbierać do Bożego Narodzenia.
 • 4 Kartka z kalendarza
  11.11. 2019 - udział reprezentacji szkoły w Lubońskim Biegu Niepodległości i obchodach miejskich
 • 5 Kartka z kalendarza
  19.11.2019 - wywiady dla rodziców klas 4-8 godz. 17.00 (po wcześniejszym umówieniu się rodzica z nauczycielem przez e- dziennik, minimum dzień przed wywiadem) ................................................................. 26.11.2019 - wywiady dla rodziców kl. 1-3 godz. 17.00 ................................................................. 26.11.2019 – wystawienie zagrożeń/ powiadomienie rodziców/
baner

LEKCJA OTWARTA Z MATEMATYKI

W czwartek 26 kwietnia odbyła się lekcja otwarta z matematyki, w której uczestniczyli uczniowie z klas VI c i VI d. Zajęcia prowadziły p.Barbara Warot i p.Katarzyna Ludwiczak, a lekcję obserwowała pani dyrektor oraz zaproszeni nauczyciele naszej szkoły.

Tematem zajęć była skala, obliczanie rzeczywistej odległości na podstawie mapy, przeliczanie wymiarów i rysowanie figur w skali, obliczanie skali w jakiej wykonano rysunek. Uczniowie wykonali wiele zadań, w których musieli wykazać się zarówno umiejętnościami z zakresu matematyki jak i życia codziennego. Aby odpowiedzieć na pytanie kluczowe : „Czy plan naszej klasy w skali 1:100 zmieści się na kartce formatu A4?”, uczniowie musieli zmierzyć klasę, aby zaś narysować swoją postać na kartce o wymiarach 3cm x 3 cm, musieli najpierw zmierzyć swój wzrost i obliczyć skalę rysunku. Uczniowie entuzjastycznie podeszli do tzw.  kruszenia zadania tj. wymyślania swojego pytania do zadania zaczynającego się od słów: „Big Ben – nazwa zwyczajowa wieży zegarowej Elizabeth Tower w Londynie w Wielkiej Brytanii. Wysokość 96m”, wykazując się dużą kreatywnością.

Ważnym elementem zajęć było zachęcanie uczniów i nauczycieli do korzystania z tablicy interaktywnej oraz dostępnych aplikacji m.in. na portalu www.scholaris.pl, Tablice interaktywne WSiP, Matlandia GWO.

Lekcja okazała się ciekawym pomysłem na wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami i  dzieleniem się spostrzeżeniami na temat możliwości korzystania z nowych technologii i metod aktywizujących uczniów.

Dziękujemy za udział w lekcji!

Zapraszamy do galerii zdjęć:

http://galeria2.sp2lubon.eu/Szkolne-projekty/Aktywna-tablica/Otwarta-lekcja-matematyki

Copyright © 2019. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube