• 1 Kartka z kalendarza
  1 września rozpoczęcie roku szkolnego
 • 2 Kartka z kalendarza
  2 września zajęcia projektowe
 • 3 Kartka z kalendarza
  2-3 września zebrania z rodzicami
 • 4 Kartka z kalendarza
  27.10.2020 - klasy 8 - spotkanie informacyjne w sprawie egzaminu ósmoklasisty, poinformowanie rodziców o możliwych dostosowaniach, stołówka - godz. 17.00
 • 5 Kartka z kalendarza
  17.11.2020 - wywiady dla rodziców klas 1-3 godz. 17.00/MEET (po wcześniejszym umówieniu się rodzica z nauczycielem przez e- dziennik, minimum dzień przed wywiadem) 24.11.2020 - wywiady dla rodziców kl. 4-8 godz. 17.00/MEET
baner

Zasady organizowania konsultacji

Zasady organizowania konsultacji 

w Szkole Podstawowej nr 2 w Luboniu

 

 1. Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów.
 2. Konsultacje na terenie szkoły z każdego przedmiotu odbywać się będą raz w tygodniu, według planu zamieszczonego na stronie szkoły.
 3. W czasie konsultacji uczeń ma możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii lub  usystematyzowania materiału. Konsultacje mają również na celu umożliwienie uczniom poprawy oceny na potrzebę klasyfikacji.
 4. W jednej klasie może przebywać do 12 uczniów. Z uwagi na ograniczoną liczbę osób w sali uczeń, który chce wziąć udział w konsultacjach musi zgłosić to nauczycielowi minimum 2 dni przed planowanym spotkaniem. Informację przekazuje przez dziennik elektroniczny, podając dokładny cel konsultacji (np. chęć poprawy sprawdzianu).
 5. Nauczyciel jest zobowiązany potwierdzić możliwość konsultacji minimum dzień przed spotkaniem, a w przypadku zbyt dużej liczby osób wyznaczyć następny termin.
 6. Jeżeli uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, musi zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej przez dziennik elektroniczny. 
 7. Uczeń uczestniczący w konsultacjach nie może opuścić sali przed jej planowanym zakończeniem.
 8. W trakcie konsultacji uczniowie nie mogą pożyczać sobie przyborów i podręczników. Muszą unikać większych skupisk uczniów, zachowywać dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych na terenie szkoły. Bezwzględnie należy stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie,
 9. Nauczyciel jest zobowiązany do wpisania w rejestrze godzin daty i godziny spotkania oraz nazwiska uczniów (zaznaczając również klasę) biorących udział w konsultacji.
Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube