Referendum SU

W związku z wprowadzeniem poprawek do Regulaminu działania Samorządu Uczniowskiego ogłaszamy ogólnoszkolne referendum umożliwiające przyjęcie proponowanych zmian przez naszą społeczność uczniowską. 

Do końca tygodnia wychowawcy przedstawią i omówią proponowane zmiany w swoich klasach. W razie wątpliwości lub pytań możecie zwracać się do przedstawicieli Zarządu SU Dawida Zielińskiego oraz Mai Wieczorek lub Opiekunów SU p. Małgorzaty Smoczyk oraz p. Emilii Wallheim.

LINK DO REFERENDUM:
https://forms.gle/wCc7XNJ4WqnDS4hS7