WYNIKI REFERENDUM

Szanowne Uczennice! Szanowni Uczniowie!

Informujemy, o pozytywnym zaopiniowaniu zmian w "Regulaminie działania Samorządu Uczniowskiego". Zmiany w funkcjonowaniu SU wchodzą w życie z dniem 25.05.2020.

Poniżej prezentujemy wyniki głosowania z dn. 18.06.2020. Frekwencja w referendum wynosiła 12%.

Zarząd SU