• 1 Kartka z kalendarza
  Dzień Otwarty w Cieszkowiance Przyszłorocznych Uczniów klas 1 i ich Rodziców zapraszamy do Cieszkowianki ................................................................... 2 marca 2010 w godz. 14.00 - 16.00
 • 2 Kartka z kalendarza
  13 marca zgłoszenia do Konkursu Wiosennego
 • 3 Kartka z kalendarza
  Zbieramy mydło dla najbiedniejszych w afrykańskich wioskach. .................................................................... Termin zakończenia zbiórki: 30 kwietnia 2020 .................................................................... STREFA DOBRYCH UCZYNKÓW
 • 4 Kartka z kalendarza
  06.03.2020 - malowanie motyli dla Hospicjum godz. 17.00 -19.00
 • 5 Kartka z kalendarza
  20.03.2020 – Dzień Patrona, powitanie wiosny
baner

KADRA

 

Nauczyciele starają się stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, umożliwić mu odniesienie sukcesu na miarę jego możliwości oraz przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich 

Edukacją i wychowywaniem dzieci z tej grupy wiekowej zajmują się nasi nauczycieli wspomagani przez  pracowników obsługi.

 

Nauczyciele pracujący w roku szkolnym 2019\2020

Nauczanie zintegrowane: Agnieszka Ratke, Irena Podżerek, Kinga Zdunik, Małgorzata Kostecka, Agnieszka Mikulska – Spalona, Bożena Zieleśkiewicz,  Magdalena Budziszewska, Marta Lewandowska, Lidia Brenska, Katarzyna Minge, Emilia Szelągowska, Dorota Michalak, Dorota Gągalska,

Nauczyciele języka polskiego: Elżbieta Nowakowska, Halina Strzesak,  Agnieszka Górna, Marta Krojenka, Marta Szymczak, Ewelina Cisłak, Ewelina Janczycka,

Nauczyciele historii : Michał Szwacki, Bartosz Bomak,

Nauczyciele WOS: Damian Stanisławski,

Nauczyciele języków obcych: Katarzyna Woroch, Magdalena Woźny, Anna Czarnecka – Kimla, Emilia Wallheim, Marta Lewandowska,  Grzegorz Sokowicz,  Alina Malinowska, Małgorzata Smoczyk, Alicja Jabłońska, Ewelina Smutek, Emilia Szelągowska

Nauczyciele matematyki: Elżbieta Gierszewska, Beata Adamska, Barbara Warot, Jolanta Jezierska, Klaudia Osiej, Emilia Szelągowska, Elżbieta Sobczak-Ellmann,

Nauczyciele przyrody/biologii: Urszula Roszak, Katarzyna Minge, Urszula Dudziak-Kaniecka, Karolina Hauze

Nauczyciele geografii: Dorota Dudziak, Karolina Hauze

Nauczyciele fizyki: Magdalena Przybylska

Nauczyciele chemii: Małgorzta Morawska

Nauczyciele zajęć komputerowych: oanna Kordzińska, Barbara Warot, Klaudia Osiej, Beata Adamska, Anna Krzyżaniak,

Nauczyciele zajęć technicznych: Izabela Cieślak,  Anna Słonka-Moskwa, 

Nauczyciele plastyki: Anna Słonka-Moskwa, 

Nauczyciel muzyki: Radosław Jastak

Nauczyciele wychowania fizycznego: Kinga Jaruga, Karolina Tomkowiak, Andrzej Chyliński, Robert Tomkowiak, Andrzej Bartosiewicz,

Nauczyciele religii: Lidia Brenska,  Anna Otocka, Alicja Nowowiejska, ks. Jerzy Kotkowski

Logopedzi: Violetta Langner, Katarzyna Minge, Agnieszka Mikulska-Spalona

Pedagodzy: Ewa Zakrzewska – Wencel,  Anna Nacfalska – Mielcarek

Psycholog: Agnieszka Gidaszewska, Hubert Hryniewiecki,

Świetlica szkolna:  Joanna Kwiecińska,  Ewa Rogowicz, Aneta Wołosowicz,  Marzena Szczepaniak, Agata, Rumińska, 

Wychowanie do życia w rodzinie: Katarzyna Woroch, Lidia Potocka

Doradztwo zawodowe: Marcin Płachciński,

Biblioteka szkolna: Izabela Cieślak, Teresa Lewandowska          

 

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2019/2020

 

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2019/2020

Klasa

Wychowawca

Wychowawca wspierający

Sala

1a

Agnieszka Mikulska-Spalona

 

01

1b

Beata Maciaszek

 

02

1c

Magdalena Budziszewska

 

10

1d

Katarzyna Minge

 

03

2a

Irena Podżerek

 

02

2b

Dorota Michalak

 

10

2c

Małgorzata Kostecka

 

03

2d

Agnieszka Ratke

 

01

3a

Bożena Zieleśkiewicz

 

105

3b

Danuta Gągalska

 

105

3c

Kinga Zdunik

 

106

3d

Marta Lewandowska

 

106

4a

Klaudia Osiej

Ela Nowakowska

11

4b

Emilia Szelągowska

Ula Roszak

16

5a

Anna Słonka-Moskwa

Ewelina Cisłak

128

5b

Magdalena Woźny

Alina Malinowska

18

5c

Małgorzata Olejniczak

Robert Tomkowiak

Anna Krzyżaniak

117

5d

Bartosz Bomak

Kinga Jaruga

129

5e

Violetta Langner

Alicja Nowowiejska

121

5f

Urszula Dudziak-Kaniecka

Jerzy Kotkowski

131

6a

Emilia Wallheim

Lidia Potocka,  Anna Czarnecka-Kimla

16

6b

Beata Adamska

Anna Jabłońska

26

6c

Ewelina Jańczycka

Jolanta Jezierska

121

6d

Halina Strzesak

Ewelina Smutek

27

6e

Grzegorz  Sokowicz

Radek Jastak

5

6f

Izabela Cieślak

Ania Otocka

19

6g

Małgorzata Smoczyk

Barbara Warot

16

7a

Marta Szymczak

Elżbieta Sobczak- Ellmann

113

7b

Marta Krojenka

Małgosia Morawska

27

7c

Andrzej Chyliński

Joanna Kordzińska

113

7d

Karolina Tomkowiak

Hubert Hryniewiecki

5

7e

Michał Szwacki

Andrzej Bartosiewicz

129

8a

Dorota Dudziak

Magda Przybylska

28

8b

Elżbieta Gierszewska

Karolina Hauza

117

8c

Katarzyna Minge

Ewa Zakrzewska-Wencel

135

8d

Katarzyna Woroch

Damian Stanisławski

130 

 Pracownicy administracyjni i personel techniczny:

p. Dorota Andrzejewska 
p. Liliana Cybulska
p. Daniela Każmierczak 
p. Ewa Leńczuk 
p. Anna Malcherek 
p. Jolanta Plenzler 
p. Grażyna Sajnaj 
p. Anna Skwierawska 
p. Aleksandra Walkowiak

Adres dziennika elektronicznego dla nauczycieli 

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminalubon

 

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube