• 1 Kartka z kalendarza
  Dzień Otwarty w Cieszkowiance Przyszłorocznych Uczniów klas 1 i ich Rodziców zapraszamy do Cieszkowianki ................................................................... 2 marca 2010 w godz. 14.00 - 16.00
 • 2 Kartka z kalendarza
  13 marca zgłoszenia do Konkursu Wiosennego
 • 3 Kartka z kalendarza
  Zbieramy mydło dla najbiedniejszych w afrykańskich wioskach. .................................................................... Termin zakończenia zbiórki: 30 kwietnia 2020 .................................................................... STREFA DOBRYCH UCZYNKÓW
 • 4 Kartka z kalendarza
  06.03.2020 - malowanie motyli dla Hospicjum godz. 17.00 -19.00
 • 5 Kartka z kalendarza
  20.03.2020 – Dzień Patrona, powitanie wiosny
baner

KALENDARIUM PRACY SZKOŁY

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 w SP2

dni odpracowane:

12.06 - odpracowany Festynem,

dni projektowe:

03.09. 2019 r - integracja zespołu klasowego tylko  4-8

28.09. 2019 r -  „Z kulturą na co dzień” - festyn rodzinny

8.11.2019 r - Święto Polski Niepodległej  (krótki apel na sali)

20.03.2020 r - Dzień Patrona – projekt patriotyczny.

01.06. 2020 - Olimpiada Sportowa

22.06.2020r i 25.06.2020 r - Realizacja projektu Piękna nasza Polska cała - kontynuacja oraz BHP

Wrzesień

02.09.2019 – rozpoczęcie roku szkolnego

03.09.2019 - integracja zespołu klasowego: projekt: Regulaminy - zasady, konsekwencje, zasady oceniania, kryteria oceny zachowania, wybory trójek klasowych.

17.09.2018 –    1700 zebrania klas 1-4,

                        1800 zebrania klas 5-8, (klasy 8 - spotkanie informacyjne w sprawie egzaminu ósmoklasisty, poinformowanie rodziców o możliwych dostosowaniach, stołówka - godz. 17.00)

                        1910 zebranie Rady Rodziców

28.09.2019 – 1400 – 1800 Festyn Rodzinny

Październik

7- 9.10.2019 - zaległe rekolekcje

14.10.2019 -  9 00 Pasowanie pierwszaków,   szkolny projekt edukacyjny: Profilaktyka przeciwko uzależnieniom..

Listopad

11.11. 2019 - udział reprezentacji szkoły w Lubońskim Biegu Niepodległości i obchodach miejskich

19.11.2019 - wywiady dla rodziców klas 4-8 godz. 17.00 (po wcześniejszym umówieniu się rodzica z nauczycielem przez e- dziennik, minimum dzień przed wywiadem)

26.11.2019 -  wywiady dla rodziców kl. 1-3 godz. 17.00

26.11.2019 – wystawienie  zagrożeń/ powiadomienie rodziców/ 

Grudzień

06.12. 2019  - Szkolny Dzień Wolontariatu - GALA ROZDANIA NAGRÓD

20.12.2019r - wystawienie oceny za I sem

23.12.2019 – 31.12.2019– przerwa świąteczna

 

Styczeń

17.01.2020 – koniec I semestru

21.01.2020 - rada klasyfikacyjna

11.02.2020 – zebrania klas 1-4 godz. 16.30,

                         zebrania klas 5-8 godz.17.30

Należy też liczyć się, że potrzebne będzie zebranie z rodzicami uczniów kl. 8 po teście próbnym

27.01.2020 - 09.02.2020 - FERIE ZIMOWE

 

Luty

Marzec

06.03.2020 - malowanie motyli dla Hospicjum godz. 17.00 -19.00

20.03.2020 – Dzień Patrona, powitanie wiosny

24.03.2020 - wywiady klasy 1-3

31.03.2020 - wywiady klasy 4-8

Kwiecień

Egzaminy klas ósmych

21.04 kwietnia j. polski,

22.04- matematyka,

23.04 - język nowożytny ( termin dodatkowy 1,2,3 maja)

wyniki 19.06 - egzamin ósmoklasisty, dzień wolny z puli dyrektora szkoły, zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej

09.04.2020 - 14.04.2020 przerwa świąteczna

Maj

03.05.2020 - udział delegacji w uroczystościach miejskich

do 19.05.2020 -  samoocena i ocena koleżeńska z zachowania w kl. 4-8

26.05.2020 - wystawienie  zagrożeń/ powiadomienie rodziców/

09.06.2020 -  1700 zebrania klas 1-3,

                       1800 zebrania klas 5-8, 

                       

 Czerwiec

16.06 . 2020 r - drzwi otwarte i zebranie rodziców przyszłorocznych klas 1

01.06.2020 - Dzień Dziecka, Olimpiada sportowa

15.06.2020 – wystawienie ocen rocznych

23.06.2020 –  rada klasyfikacyjna

……………………………..- bal 8-ch klas  (ruchome - do ustalenia z wych. i rodzicami uczniów)

11.06.2019 -  Boże Ciało

12.06.2019  -  wolny od zajęć dydaktycznych, odpracowany Festynem 

22-25.06.2020 - zajęcia projektowe “Gra miejska”, “Palcem po mapie Lubonia”

24.06.2020 - GALA ROZDANIA NAGRÓD

25.06.2020 - pożegnanie klas 8, zajęcia z wychowawcą- „ Bezpieczne, zdrowe wakacje”

26.06. 2020 – Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube