• 1 Kartka z kalendarza
  Dzień Otwarty w Cieszkowiance Przyszłorocznych Uczniów klas 1 i ich Rodziców zapraszamy do Cieszkowianki ................................................................... 2 marca 2010 w godz. 14.00 - 16.00
 • 2 Kartka z kalendarza
  13 marca zgłoszenia do Konkursu Wiosennego
 • 3 Kartka z kalendarza
  Zbieramy mydło dla najbiedniejszych w afrykańskich wioskach. .................................................................... Termin zakończenia zbiórki: 30 kwietnia 2020 .................................................................... STREFA DOBRYCH UCZYNKÓW
 • 4 Kartka z kalendarza
  06.03.2020 - malowanie motyli dla Hospicjum godz. 17.00 -19.00
 • 5 Kartka z kalendarza
  20.03.2020 – Dzień Patrona, powitanie wiosny
baner

PEDAGOG i PSYCHOLOG SZKOLNY

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

          Psycholodzy - Agnieszka Gidaszewska i   Monika Pawlak oraz pedagodzy – Anna Nacfalska – Mielcarek i Ewa ZakrzewskaWencel swoje zadania realizują w trzech płaszczyznach.

Pomoc dla ucznia:

 • Badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie ich mocnych stron.
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów.
 • Prowadzenie zajęć terapeutycznych w formie indyw. i grupowej.
 • Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.
 • Prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze.
 • Prowadzenie Treningu Kontroli Złości i Umiejętności Prospołecznych.
 • Prowadzenie warsztatów „Pomoc dzieciom w radzeniu sobie z gniewem” wg J. Larsona.
 • Prowadzenie Treningu Pewności Siebie – warsztaty dla dzieci zagrożonych przemocą rówieśniczą.
 • „Przyjaciele Zippiego” – międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci.
 • Wspieranie w trudnych sytuacjach.
 • Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru dalszego kształcenia i rozwoju.

Pomoc dla rodziców:

 • Indywidualne konsultacje w problemach zgłaszanych przez rodziców.
 • Udzielanie informacji o możliwości pomocy dzieciom i rodzinie.
 • Organizowanie pomocy w sytuacjach trudnych dla rodziny i ucznia.

Współpraca z nauczycielami:

 • Pomoc w szczególnie trudnych sytuacjach wych. i dydaktycznych.
 • Współuczestnictwo w opracowywaniu planu pracy szkoły w sferze dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej,

Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole 

 

W celu realizacji powyższych zadań psycholog i pedagog współpracuje z takimi instytucjami jak:

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • Poradnia Uzależnień
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Komenda Policji
 • Sąd – Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Komitet Ochrony Praw Dziecka

Godziny pracy:

Pedagog i psycholog szkolny

 

GABINET PEDAGOGA I PSYCHOLOGA

 

 

Psycholog

(klasy 1-4)

Agnieszka Gidaszewska

Pedagog

(klasy 1-4)

Anna Nacfalska-Mielcarek

 

Psycholog

(klasy 5-8)

Monika Pawlak

Pedagog

(klasy 5-8)

Ewa Zakrzewska-Wencel

Poniedziałek

 

 

8:30 – 14:30

 

9:00 - 17:00

16:00 -17:00

Dyżur dla rodziców

 

____________

10:00 – 13:00

 

 

Wtorek

 

 

11.00 – 15:00

 

 

08:45 – 14:45

 

7:30 – 12:15

10:00 – 16.30

 

 

Środa

 

13:00 - 17:00

16:00 - 17:00

Dyżur dla rodziców

 

11:25 – 15:25

7:30 – 11:15

10:00 - 16:30

 

Czwartek

 

8:30 – 12:30

 

-----------------

 

12:00 - 17:00

16.00-17.00 Dyżur dla Rodziców

 

10:00 - 17:00
16.00-17.00 Dyżur dla Rodziców

 

Piątek

 

8:30 - 12:30

 

-----------------

 

7.00 -16.30

----------------

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube