Płatności za obiady w m-cu wrześniu

Obiady od 5.09.-30.09.19r.

18 x 6,00zł = 108,00 zł
 
Wpłaty w tym m-cu wyjątkowo do 11.09.19r.