Płatności za październik

Obiady od 1.10.do 31.10.19r.

23 dni x 6,00 zł = 138,00 zł
 
Wpłaty od 1.10.do 5.10.19r.