Cieszkowianka

Brak grafik
Smaller Default Larger

W związku z uruchomieniem nauczania zdalnego w klasach 4- 8 od 26.10. przez najbliższe dwa tygodnie (do 6 XI) wprowadzamy następujące zmiany:

Klasy 1-3, 

Pracują w tym czasie zgodnie z nowym, przygotowanym wyłącznie na ten czas planem, zakładającym jednozmianowość. Zajęcia we wszystkich klasach 1-3 odbywać się będą od godz. 8.00.

Po i przed lekcjami w godz. 6.30- 17.30 szkoła zapewnia dzieciom opiekę w świetlicy, w miarę możliwości w małych grupach, w różnych salach lekcyjnych. Obiady dla dzieci 1-3 wydawane będą bez zmian po ich lekcjach obowiązkowych od 11.30 - 13.30. 

Plan lekcji wychowawcy umieszczą w e- dzienniku oraz zostanie udostępniony na stronie szkoły.

Wszystkie zajęcia pomocy psychologiczno- pedagogicznej odbywać się będą zgodnie z nowym planem.Klasy 4-8

 

Lekcje on-line 4-8 odbywają się zgodnie z planem lekcji. Zgodnie z nim są również przewidziane przerwy na odpoczynek, posiłek i inne potrzeby fizjologiczne. 

Zajęcia dodatkowe (angielski, j. polski, matematyka) także odbywają się według planu w formie zdalnej.

Lekcje on-line są obowiązkowe, gdyż zależy nam na tym, aby nie obciążać Rodziców pomocą dzieciom. 

Pedagodzy i psycholodzy pełnić będą swoje zadania w godzinach pracy kl. 1-3 w szkole, później pozostają na dyżurach pod telefonem lub zdalnie.

Biblioteka otwarta jest codziennie od godz. 8.00 do 14.00. 

Niestety nie ma możliwości zjedzenia obiadów w szkole przez uczniów klas 4-8, ponieważ dzieci nie mogą w tych godzinach przemieszczać się samodzielnie. Pieniądze wpłacone przez Państwa będą odliczone od kolejnej wpłaty.