• 1 Kartka z kalendarza
  10.10.2019. .................................................................... Pasowanie klas 1
 • 2 Kartka z kalendarza
  Drugie w bieżącym roku szkolnym zebranie Rady Rodziców odbędzie się 15 października (wtorek) o godzinie 19.00 w stołówce szkolnej. Na zebranie zapraszamy przedstawicieli wszystkich Rad Oddziałowych. ....................................................................... Przewodnicząca Rady Rodziców SP2 Aleksandra Siejak
 • 3 Kartka z kalendarza
  Ruszyła kolejna akcja pomocy humanitarnej "Opatrunek na ratunek!" Chcemy we współpracy z fundacją Redemptoris Missio wesprzeć misyjną działalność na rzecz potrzebujących. Jak co roku będziemy zbierali : bandaże opatrunki jałowe strzykawki plastry, rękawiczki jednorazowe gazy W prowizorycznych przychodniach w kameruńskich misjach brakuje ich bardzo, a są to przecież produkty pierwszej pomocy. Będziemy je zbierać do Bożego Narodzenia.
 • 4 Kartka z kalendarza
  11.11. 2019 - udział reprezentacji szkoły w Lubońskim Biegu Niepodległości i obchodach miejskich
 • 5 Kartka z kalendarza
  19.11.2019 - wywiady dla rodziców klas 4-8 godz. 17.00 (po wcześniejszym umówieniu się rodzica z nauczycielem przez e- dziennik, minimum dzień przed wywiadem) ................................................................. 26.11.2019 - wywiady dla rodziców kl. 1-3 godz. 17.00 ................................................................. 26.11.2019 – wystawienie zagrożeń/ powiadomienie rodziców/
baner

V edycja Turnieju Informatycznego „Edukacja-Informatyka-E-zabawa”

  Po raz pierwszy nasi uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w Turnieju Informatycznym organizowanym przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Poznaniu dla klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz 3 kl. gimnazjum.

Turniej składał się z 2 etapów. W pierwszym etapie szkolnym drużyny 3 osobowe rozwiązywały test obejmujący wiadomości z podstawy programowej z informatyki dla szkoły podstawowej. W naszej szkole takich zespołów zgłosiło się 6. Na etap finałowy 11 stycznia zostały zaproszone 24 zespoły z najlepszymi wynikami. Naszą szkołę reprezentowali: Dawid Rozmiarek, Jakub Górski oraz Stanisław Gauza.

II etap składał się z 2 części: na rozwiązaniu testu wiedzy oraz udziału w rozgrywkach turniejowych w League of Legends. Rozgrywki LoL realizowane były w dwóch częściach: rozgrywkach „każdy z każdym” w ustalonych grupach, oraz rozgrywkach systemem pucharowym po zakwalifikowaniu się do dalszych rozgrywek. Na tym etapie test on-line jest rozwiązywany indywidualnie przez każdego członka zespołu.

Zespoły biorące udział w etapie finałowym Turnieju  oceniane były z obydwu części Turnieju w proporcji: 50% punktacji stanowią punkty z testu on-line, 50% punktacji stanowią punkty z rozgrywek.

Niestety naszej drużynie nie udało się dostać do ścisłego finału, ale uważamy, że była to i tak bardzo dobra zabawa i efektywnie spędzony czas.

W przyszłym roku na pewno, też będziemy starać się o start w turnieju. Chętni uczniowie mogą już teraz się systematycznie przygotowywać się do niego. Turniej jest świetnym przykładem, że można połączyć wiedzę z informatyki oraz pasję do gier komputerowych.

 Joanna Kordzińska

 

Copyright © 2019. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube