• 1 Kartka z kalendarza
  10.10.2019. .................................................................... Pasowanie klas 1
 • 2 Kartka z kalendarza
  Drugie w bieżącym roku szkolnym zebranie Rady Rodziców odbędzie się 15 października (wtorek) o godzinie 19.00 w stołówce szkolnej. Na zebranie zapraszamy przedstawicieli wszystkich Rad Oddziałowych. ....................................................................... Przewodnicząca Rady Rodziców SP2 Aleksandra Siejak
 • 3 Kartka z kalendarza
  Ruszyła kolejna akcja pomocy humanitarnej "Opatrunek na ratunek!" Chcemy we współpracy z fundacją Redemptoris Missio wesprzeć misyjną działalność na rzecz potrzebujących. Jak co roku będziemy zbierali : bandaże opatrunki jałowe strzykawki plastry, rękawiczki jednorazowe gazy W prowizorycznych przychodniach w kameruńskich misjach brakuje ich bardzo, a są to przecież produkty pierwszej pomocy. Będziemy je zbierać do Bożego Narodzenia.
 • 4 Kartka z kalendarza
  11.11. 2019 - udział reprezentacji szkoły w Lubońskim Biegu Niepodległości i obchodach miejskich
 • 5 Kartka z kalendarza
  19.11.2019 - wywiady dla rodziców klas 4-8 godz. 17.00 (po wcześniejszym umówieniu się rodzica z nauczycielem przez e- dziennik, minimum dzień przed wywiadem) ................................................................. 26.11.2019 - wywiady dla rodziców kl. 1-3 godz. 17.00 ................................................................. 26.11.2019 – wystawienie zagrożeń/ powiadomienie rodziców/
baner

Projekt edukacyjny z okazji 200. rocznicy urodzin Augusta hr. Cieszkowskiego

To geniusz, który nie umrze cały.

Zygmunt Krasiński, 1840 r.

           Społeczność szkoły przygotowuje się do uroczystych obchodów 200. rocznicy urodzin naszego patrona, które odbędą się we wrześniu 2014 r. Ze względu na zasługi Cieszkowskiego chcemy im nadać odpowiednią rangę. Będziemy inicjatorami i uczestnikami wielu działań nie tylko w Cieszkowiance. Nawiązujemy współpracę ze szkołami noszącymi jego imię na terenie Wielkopolski, aby wspólnie działać. Naszym celem jest przybliżenie sylwetki i osiągnięć tego wielkiego Polaka.

 

 Projekt  edukacyjny z okazji 200. rocznicy urodzin Augusta hr. Cieszkowskiego

 

1. Czas realizacji:  wrzesień 2013 r. – wrzesień 2014 r.

 2. Cele szczegółowe:

 • uczczenie 200. rocznicy urodzin i 120. rocznicy śmierci Augusta Cieszkowskiego;
 • przybliżenie postaci naszego patrona – wybitnego Polaka;
 • kształtowanie postawy patriotycznej;
 • popularyzacja wiedzy na temat Augusta Cieszkowskiego;
 • upowszechnienie miejsc historycznie związanych z Augustem Cieszkowskim;
 • prezentowanie treści historycznych w atrakcyjnej formie;
 • prezentacja dokonań twórczych uczniów;
 • wykorzystanie różnych środków wyrazu;
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną;
 • promocja szkoły.

 

 3. Zadania:

 • uczestnictwo w konkursach organizowanych przez szkołę w Wierzonce:

konkurs wiedzy o Auguście Cieszkowskim dla uczniów klas 4 – 6,

etap szkolny 28 lutego 2014r.,

etap pozaszkolny 26 marca 2014r., dworek Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy, godz. 10.00,

 

 • konkurs plastyczny dotyczący postaci Augusta Cieszkowskiego i miejsc z nim związanych dla uczniów klas 1 – 3,

etap szkolny do 31 stycznia 2014 r., udział wszystkich klas 1 – 3,

etap pozaszkolny do 28 lutego 2014 r.,

 

 • konkurs na pracę multimedialną: „Ojczyzny Augusta Cieszkowskiego dziś”,

etap szkolny do 24 stycznia 2014 r., uczniowie klas 4 – 6,

etap pozaszkolny – 3 najlepsze prace należy wysłać do Wierzenicy do 31 stycznia 2014 r.,

 

 • uczestnictwo w rajdzie szlakiem Augusta Cieszkowskiego: Dziewicza Góra – Wierzenica, 30 kwietnia 2014 r.,

 

 • ręczne przepisywanie najbardziej znanego dzieła Cieszkowskiego: Ojcze nasz

 

 • działania własne Cieszkowianki:

 

wywiad z księdzem proboszczem z Wierzenicy – kółko dziennikarskie, publikacja w gazetce szkolnej: Inter – odgłosy z Cieszkowianki,

 

 • przygotowanie wystawy dotyczącej życia i osiągnięć Augusta Cieszkowskiego,

wrzesień 2013 r.,

 

 • spacer Aleją Filozofów – praca literacka dla uczniów klas 5 – 6,

październik 2013 r. – marzec 2014 r.,

 

 • konkurs poetycki na wiersz o Cieszkowskim, 

grudzień 2013 r. – luty 2014 r.,

wspólna publikacja w marcu oraz w kalendarzu na 2015 r.,

 

 • komiks o Auguście Cieszkowskim,

grudzień 2013 r. – styczeń 2014 r.,

 

 • kolorowanki dla dzieci z klas 0 – 3  wykonane przez starszych uczniów,

październik 2013 r. – marzec 2014 r.,

wykonanie kolorowanek

pokolorowanie do marca oraz zorganizowanie wystawy prac w marcu 2014 r.,  

 

 • przedstawienie dotyczące życia i działalności Augusta Cieszkowskiego,

 

 • konkurs plastyczny dla uczniów klas 4 – 6 oraz absolwentów szkoły: Śladami Cieszkowskiego,

 

 • kalendarz na 2015 r. z rysunkami oraz słowną twórczością uczniów SP 2 i absolwentów promujący sylwetkę Augusta Cieszkowskiego w środowisku lokalnym – do maja 2014 r.,

 

 • gra planszowa o Auguście Cieszkowskim – etapy, to fakty z jego życia – do marca 2014r.,

 

 • stworzenie makiety folwarku Cieszkowskiego na podstawie archiwalnej dokumentacji – do marca 2014 r.,

 

 • mądre myśli Augusta Cieszkowskiego i o nim, zebranie z różnych źródeł –  do czerwca 2014r.,

%MCEPASTEBIN%

Copyright © 2019. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube