• 1 Kartka z kalendarza
  10.10.2019. .................................................................... Pasowanie klas 1
 • 2 Kartka z kalendarza
  Drugie w bieżącym roku szkolnym zebranie Rady Rodziców odbędzie się 15 października (wtorek) o godzinie 19.00 w stołówce szkolnej. Na zebranie zapraszamy przedstawicieli wszystkich Rad Oddziałowych. ....................................................................... Przewodnicząca Rady Rodziców SP2 Aleksandra Siejak
 • 3 Kartka z kalendarza
  Ruszyła kolejna akcja pomocy humanitarnej "Opatrunek na ratunek!" Chcemy we współpracy z fundacją Redemptoris Missio wesprzeć misyjną działalność na rzecz potrzebujących. Jak co roku będziemy zbierali : bandaże opatrunki jałowe strzykawki plastry, rękawiczki jednorazowe gazy W prowizorycznych przychodniach w kameruńskich misjach brakuje ich bardzo, a są to przecież produkty pierwszej pomocy. Będziemy je zbierać do Bożego Narodzenia.
 • 4 Kartka z kalendarza
  11.11. 2019 - udział reprezentacji szkoły w Lubońskim Biegu Niepodległości i obchodach miejskich
 • 5 Kartka z kalendarza
  19.11.2019 - wywiady dla rodziców klas 4-8 godz. 17.00 (po wcześniejszym umówieniu się rodzica z nauczycielem przez e- dziennik, minimum dzień przed wywiadem) ................................................................. 26.11.2019 - wywiady dla rodziców kl. 1-3 godz. 17.00 ................................................................. 26.11.2019 – wystawienie zagrożeń/ powiadomienie rodziców/
baner

Konkurs plastyczny dla klas 1 - 3

             W ramach najlepszych prac z konkursu plastycznego dotyczącego postaci Augusta Cieszkowskiego i miejsc z nim związanych wybrano w naszej szkole prace pięciu uczniów. Są to:

            Dominika Galińska, kl.2c, August hr. Cieszkowski idący do swojego pałacyku w Wierzenicy;

            Sebastian Przybylski, kl. 2c, Pałac Augusta Cieszkowskiego;

            Filip Rosicki, kl. 3e;

            Kacper Piechowicz, kl.2c, Informacje o Auguście Cieszkowskim;

            Klaudia Michalak, kl.2c, Żona Cieszkowskiego na krześle.

             Prace te przesłano do Wierzenicy, gdzie Klaudia Michalak i Kacper Piechowicz zdobyli wyróżnienia.

Kacper Piechowicz, kl.2c, Informacje o Auguście Cieszkowskim;

 

 

  Klaudia Michalak, kl.2c, Żona Cieszkowskiego na krześle.

Sebastian Przybylski, kl. 2c, Pałac Augusta Cieszkowskiego;

Filip Rosicki, kl. 3e;

Dominika Galińska, kl.2c, August hr. Cieszkowski idący do swojego pałacyku w Wierzenicy;

Gratulujemy

Copyright © 2019. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube