Rok A. hr. Cieszkowskiego - kalendarium naszych działań

 Na zebraniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego dnia 4 czerwca 2013 r. powołano zespół do spraw organizacji roku Cieszkowskiego z okazji 200 – lecia urodzin patrona naszej szkoły. Powstał projekt, obejmujący liczne działania w szkole i poza nią.

Oto kalendarium naszych działań: 

uczestnictwo w konkursach organizowanych przez szkołę w Wierzonce:

 • konkurs wiedzy o Auguście Cieszkowskim dla uczniów klas 4 – 6

Etap szkolny odbył się 27 lutego 2014r., a w etapie pozaszkolnym 26 marca 2014r. w dworku  Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy reprezentowali nas i zajęli I miejsce Marta Cieślak z kl. 6d i Bartosz Nowakowski z kl. 6b. Przygotowaniami do konkursu kierowali: p. Alicja Walenciak – Galińska i p.Michał Szwacki.  

 

 • konkurs plastyczny dotyczący postaci Augusta Cieszkowskiego i miejsc z nim związanych dla uczniów klas 1 – 3

Etap szkolny trwał do 31 stycznia 2014r., brali w nim udział uczniowie wszystkich klas 1 – 3. Wyłoniono najlepsze prace, które przesłano na etap pozaszkolny (28 lutego 2014r.). Uczniowie naszej szkoły: Klaudia Michalak z kl. 2c i Kacper Piechowicz z kl.2c otrzymali wyróżnienia.

Odpowiedzialna za konkurs plastyczny była p. Mariola Haenel.  

 • konkurs na pracę multimedialną: Ojczyzny Augusta Cieszkowskiego dziś

Etap szkolny trwał do 24 stycznia 2014r. Swoimi umiejętnościami mogli się pochwalić uczniowie klas 4 – 6. Najlepsze prace przesłano do Wierzenicy, gdzie brały udział w etapie pozaszkolnym.

Przygotowania uczniów podjęła się p. Joanna Kordzińska, a reprezentanci naszej szkoły zdobyli czołowe miejsca:

 1. Krzysztof Piszczek, kl. 6d
 2. Marta Cieślak, kl.6d
 3. Zofia Wrzaskowska, kl.5c 
 • hymn Cieszkowianki w Starostwie Powiatowym
 1. 03.2014r. uczniowie wzięli udział w wyjątkowym wydarzeniu. Zostali zaproszeni do Starostwa Powiatowego na uroczystą sesję poświęconą Augustowi hrabiemu Cieszkowskiemu. Zadaniem uczniów Cieszkowianki było przygotowanie i wykonanie hymnu szkoły w obecności radnych i zaproszonych gości. Chórem dyrygował p. Radosław Jastak. 
 • uczestnictwo w rajdzie szlakiem Augusta Cieszkowskiego: Dziewicza Góra – Wierzenica

9 czerwca 2014r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w rajdzie pod opieką  p. Agnieszki Górnej i p. Michała Szwackiego. Przewodnikiem był p. Leszek Lesiczka, nauczyciel z Kicina oraz młodzież z kicińskiej Cieszkowianki

 • ręczne przepisywanie najbardziej znanego dzieła Cieszkowskiego: Ojcze nasz

W okresie od września 2013r. do września 2014r. ręcznie przepisano i oprawiono czterotomowe dzieło A. hr. Cieszkowskiego „Ojcze nasz”. W projekt zaangażowało się 286 osób z całego powiatu, dzięki czemu powstało 1967 stron rękopisu, zawartego w 9 tomach. Koordynatorem projektu była p. Urszula Ferdynus. 

Działania własne Cieszkowianki:

 • wywiad z księdzem proboszczem z Wierzenicy

Uczniowie z kółka dziennikarskiego pod opieką p. Alicji Walenciak – Galińskiej przeprowadzili wywiad z ks. Proboszczem z Wierzenicy Przemysławem Kompfem, a następnie opublikowali go w gazetce szkolnej: Inter – odgłosy z Cieszkowianki. 

 • przygotowanie wystawy dotyczącej życia i osiągnięć Augusta Cieszkowskiego

we wrześniu 2013r. uczniowie i rodzice mogli podziwiać wystawę poświęconą naszemu patronowi, która została przygotowana pod kierunkiem p. Alicji Walenciak – Galińskiej i p. Michała Szwackiego. 

 • spacer Aleją Filozofów – praca literacka dla uczniów klas 5 – 6,

Konkurs trwał od października 2013r. do marca 2014r. Uczniowie kl. 5-6 pisali prace o spotkaniu z A. Cieszkowskim, publikacja opowiadań nastąpiła w marcu, a najlepsze  z nich, oprawione w antyramy zdobią korytarze szkolne. Nad tworzeniem prac czuwały nauczycielki języka polskiego: p. Anna Mączyńska, p. Violetta Langner, p. Marta Krojenka, p. Alicja Walenciak – Galińska, p. Elżbieta Nowakowska, p. Agnieszka Górna. 

 • konkurs poetycki na wiersz o Cieszkowskim

Nauczycielki j. polskiego: p. Anna Mączyńska, p. Violetta Langner, p. Marta Krojenka, p. Alicja Walenciak – Galińska, p. Elżbieta Nowakowska, p. Agnieszka Górna między grudniem 2013r. a lutym 2014r. opiekowały się uczniami, którzy mieli możliwość stworzenia wiersza o naszym patronie. Wiersze umieszczono w szkolnej gazetce, na korytarzach szkolnych oraz  w kalendarzu na 2015r. Najlepsze z nich zostały także opublikowane w Poznaniu w książce „Na skrzydłach myśli. August Cieszkowski i ziemia wierzenicka w poezji”. Autorki wierszy to: Julia Jankowiak z kl.4c, Natalia Zwierzyńska z kl. 6b, Marta Cieślak z kl. 6d, Julia Ossowska z kl. 5d. 

 • komiks o życiu Augusta Cieszkowskiego

Powstawał  od grudnia 2013r. do  stycznia 2014r., a następnie został wydany przez Urząd Miasta Luboń. Wykonywali go uczniowie p. Violetty Langner, która czuwała nad tworzeniem prac plastycznych. 

 • kolorowanki dla dzieci z klas 0 – 3

Kolorowanki dla młodszych kolegów wykonali przez starsi uczniowie. Od października 2013r. do marca 2014r. dzieci z klas 0 – 3 tworzyły prace plastyczne,  a wystawę prac przygotowały p.  Katarzyna Minge i p. Agnieszka Grzeszkowiak. 

 • przedstawienie dotyczące życia i działalności Augusta Cieszkowskiego

W marcu 2014r. społeczność szkoły miała możliwość obejrzenia przedstawienia o Auguście hr. Cieszkowskim. Przygotowała je  p. Mariola Haenel wraz z kl. 3a i 6d. 

 • 3 maja 2014r.

W naszej szkole została zorganizowana uroczysta majówka, upamiętniająca uchwalenie Konstytucji 3 Maja i 200. rocznicę urodzin A. hr. Cieszkowskiego, podczas której uczniowie i absolwenci naszej szkoły śpiewali pieśni patriotyczne, m.in. utwór autorstwa A. hr. Cieszkowskiego, napisany do melodii pieśni „Witaj, majowa jutrzenko”.

 • kalendarz na z rysunkami oraz słowną twórczością uczniów SP 2 i absolwentów promujący sylwetkę Augusta Cieszkowskiego w środowisku lokalnym

W maju 2014r. powstał kalendarz na 2015r., który zawiera prace plastyczne i poetyckie naszych uczniów i fakty z życia naszego patrona. W tworzenie kalendarza zaangażowali się nauczyciele: p. Anna Słonka – Moskwa, p. Paweł Nowaczyk, p. Alicja Walenciak – Galińska. Kalendarz został wydany przez Urząd Miasta Luboń. 

 • specjalne wydanie gazetki na platformie Junior Media oraz gazetki szkolnej Inter – odgłosy z Cieszkowianki poświęcone działaniom w Roku Cieszkowskiego

P. Alicja Walenciak – Galińska wraz z kołem dziennikarskim przygotowała specjalne wydanie naszej szkolnej gazetki Inter-odgłosy z Cieszkowianki, które opublikowano na platformie Junior Media (kwiecień – maj 2014r.) 

 • gra planszowa o Auguście Cieszkowskim

W Roku Cieszkowskiego powstała też gra planszowa CIESZKO-gra. Poszczególne etapy gry to fakty z życia A. hr. Cieszkowskiego. Planszę wykonał uczeń kl. 2e Wojciech Cierniak pod kierunkiem p. Doroty Michalak, okładkę zaprojektował   p. Paweł Nowaczyk. Grę wydał Urząd Miasta.  

 • mądre myśli Augusta Cieszkowskiego i o nim

Przez cały rok  p. Alicja Walenciak – Galińska gromadziła sentencje i myśli A. hr. Cieszkowskiego. Aforyzmy zostały wydrukowane, oprawione i zdobią korytarze naszej szkoły.

   To był bardzo pracowity rok, pełen sukcesów i satysfakcji z podjętych działań. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w nasz projekt.