• 1 Kartka z kalendarza
  10.10.2019. .................................................................... Pasowanie klas 1
 • 2 Kartka z kalendarza
  Drugie w bieżącym roku szkolnym zebranie Rady Rodziców odbędzie się 15 października (wtorek) o godzinie 19.00 w stołówce szkolnej. Na zebranie zapraszamy przedstawicieli wszystkich Rad Oddziałowych. ....................................................................... Przewodnicząca Rady Rodziców SP2 Aleksandra Siejak
 • 3 Kartka z kalendarza
  Ruszyła kolejna akcja pomocy humanitarnej "Opatrunek na ratunek!" Chcemy we współpracy z fundacją Redemptoris Missio wesprzeć misyjną działalność na rzecz potrzebujących. Jak co roku będziemy zbierali : bandaże opatrunki jałowe strzykawki plastry, rękawiczki jednorazowe gazy W prowizorycznych przychodniach w kameruńskich misjach brakuje ich bardzo, a są to przecież produkty pierwszej pomocy. Będziemy je zbierać do Bożego Narodzenia.
 • 4 Kartka z kalendarza
  11.11. 2019 - udział reprezentacji szkoły w Lubońskim Biegu Niepodległości i obchodach miejskich
 • 5 Kartka z kalendarza
  19.11.2019 - wywiady dla rodziców klas 4-8 godz. 17.00 (po wcześniejszym umówieniu się rodzica z nauczycielem przez e- dziennik, minimum dzień przed wywiadem) ................................................................. 26.11.2019 - wywiady dla rodziców kl. 1-3 godz. 17.00 ................................................................. 26.11.2019 – wystawienie zagrożeń/ powiadomienie rodziców/
baner

Konkurs plastyczny dla klas 1 - 3

             W ramach najlepszych prac z konkursu plastycznego dotyczącego postaci Augusta Cieszkowskiego i miejsc z nim związanych wybrano w naszej szkole prace pięciu uczniów. Są to:

            Dominika Galińska, kl.2c, August hr. Cieszkowski idący do swojego pałacyku w Wierzenicy;

            Sebastian Przybylski, kl. 2c, Pałac Augusta Cieszkowskiego;

            Filip Rosicki, kl. 3e;

            Kacper Piechowicz, kl.2c, Informacje o Auguście Cieszkowskim;

            Klaudia Michalak, kl.2c, Żona Cieszkowskiego na krześle.

             Prace te przesłano do Wierzenicy, gdzie Klaudia Michalak i Kacper Piechowicz zdobyli wyróżnienia.

Kacper Piechowicz, kl.2c, Informacje o Auguście Cieszkowskim;

Czytaj więcej: Konkurs plastyczny dla klas 1 - 3

Konkurs wiedzy o Auguście Cieszkowskim

Życie, działalność Augusta Cieszkowskiego i miejsca z nim związane – konkurs wiedzy o Auguście Cieszkowskim dla uczniów klas 4 – 6.

            Zapraszamy chętnych uczniów do udziału w konkursie. Etap szkolny odbędzie się 27 lutego 2014r. Zwycięzcy będą reprezentować naszą szkołę w Wierzenicy.

            Więcej informacji udzielą nauczyciele historii.

Rozpoczęcie obchodów Roku Cieszkowskiego

16 marca 2014 roku Mszą św. o godzinie 11.00 w kościele św. Mikołaja w Wierzenicy, zostały zainaugurowane obchody 200-lecia urodzin Augusta hr. Cieszkowskiego.

Obecni byli członkowie Komitetu obchodów oraz władze różnego szczebla i szereg instytucji. Gościem honorowym był nowy przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i metropolita poznański ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki. Luboń reprezentowali: Dariusz  Szmyt – Burmistrz Miasta Lubonia, Małgorzata Machalska – reprezentująca Radę Miasta Luboń oraz Krzysztof Moliński – Prezes Forum Lubońskiego im. Augusta hr. Cieszkowskiego oraz Teresa Zygmanowska, Lidia Kałwińska i Elżbieta Nowakowska - reprezentujące  Szkołę Podstawową nr 2.

Splendoru uroczystości dodawały sztandary: Miasta Luboń, Forum Lubońskiego, Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu im. Augusta hr. Cieszkowskiego.

Więcej informacji - kliknij

Projekt edukacyjny z okazji 200. rocznicy urodzin Augusta hr. Cieszkowskiego

To geniusz, który nie umrze cały.

Zygmunt Krasiński, 1840 r.

           Społeczność szkoły przygotowuje się do uroczystych obchodów 200. rocznicy urodzin naszego patrona, które odbędą się we wrześniu 2014 r. Ze względu na zasługi Cieszkowskiego chcemy im nadać odpowiednią rangę. Będziemy inicjatorami i uczestnikami wielu działań nie tylko w Cieszkowiance. Nawiązujemy współpracę ze szkołami noszącymi jego imię na terenie Wielkopolski, aby wspólnie działać. Naszym celem jest przybliżenie sylwetki i osiągnięć tego wielkiego Polaka.

 

 Projekt  edukacyjny z okazji 200. rocznicy urodzin Augusta hr. Cieszkowskiego

 

1. Czas realizacji:  wrzesień 2013 r. – wrzesień 2014 r.

 2. Cele szczegółowe:

 • uczczenie 200. rocznicy urodzin i 120. rocznicy śmierci Augusta Cieszkowskiego;
 • przybliżenie postaci naszego patrona – wybitnego Polaka;
 • kształtowanie postawy patriotycznej;
 • popularyzacja wiedzy na temat Augusta Cieszkowskiego;
 • upowszechnienie miejsc historycznie związanych z Augustem Cieszkowskim;
 • prezentowanie treści historycznych w atrakcyjnej formie;
 • prezentacja dokonań twórczych uczniów;
 • wykorzystanie różnych środków wyrazu;
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną;
 • promocja szkoły.

Czytaj więcej: Projekt  edukacyjny z okazji 200. rocznicy urodzin Augusta hr. Cieszkowskiego

Copyright © 2019. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube