• 1 Kartka z kalendarza
  10.10.2019. .................................................................... Pasowanie klas 1
 • 2 Kartka z kalendarza
  Drugie w bieżącym roku szkolnym zebranie Rady Rodziców odbędzie się 15 października (wtorek) o godzinie 19.00 w stołówce szkolnej. Na zebranie zapraszamy przedstawicieli wszystkich Rad Oddziałowych. ....................................................................... Przewodnicząca Rady Rodziców SP2 Aleksandra Siejak
 • 3 Kartka z kalendarza
  Ruszyła kolejna akcja pomocy humanitarnej "Opatrunek na ratunek!" Chcemy we współpracy z fundacją Redemptoris Missio wesprzeć misyjną działalność na rzecz potrzebujących. Jak co roku będziemy zbierali : bandaże opatrunki jałowe strzykawki plastry, rękawiczki jednorazowe gazy W prowizorycznych przychodniach w kameruńskich misjach brakuje ich bardzo, a są to przecież produkty pierwszej pomocy. Będziemy je zbierać do Bożego Narodzenia.
 • 4 Kartka z kalendarza
  11.11. 2019 - udział reprezentacji szkoły w Lubońskim Biegu Niepodległości i obchodach miejskich
 • 5 Kartka z kalendarza
  19.11.2019 - wywiady dla rodziców klas 4-8 godz. 17.00 (po wcześniejszym umówieniu się rodzica z nauczycielem przez e- dziennik, minimum dzień przed wywiadem) ................................................................. 26.11.2019 - wywiady dla rodziców kl. 1-3 godz. 17.00 ................................................................. 26.11.2019 – wystawienie zagrożeń/ powiadomienie rodziców/
baner

Początki

 Szkoła Podstawowa nr 2 z Lubonia  ubiegała się w tym roku o dofinansowanie Partn erskie go Pr ojektu Szkół  ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Socrates Comenius „Uczenie się przez całe życie”. Wniosek przedłożony Narodowej Agencji został pozytywnie rozpatrzony. Uczniowie Cieszkowianki będą mieli niepowtarzalną okazję współp racy z uczniami szkół z Turcji, Hiszpanii, Austrii, Republiki Czeskiej, Rumunii oraz Niemiec. Głównym celem dwuletniego projektu jest uświadomienie uczniów, rodziców, nauczycieli oraz społeczności lokalnej o fakcie, iż wszyscy mamy ogromny wpływ na środowisko, a tym samym na zmiany klimatyczne. 

Warunki pogodowe stały się niemal nieprzewidywalne, co ma wpływ zarówno na sferę społeczną jak i gospodarczą. Poza tym, każdy z krajów biorących udział w projekcie nawiedziło w ostatnim czasie kilka klęsk żywiołowych, które świadczą o zmianie klimatu (powodzie, susze, silne wiatry itp.). W związku z tym doszliśmy do porozumienia, że aby wychować przyjaznych środowisku obywateli, konieczne jest  wypracowanie zachowań pro ekologicznych.. Mamy nadzieję, że rezultatem wspólnej pracy będzie lepsze zrozumienie problemów globalnych.  

Niszczenie lasów oraz wzrost emisji metanu i dwutlenku węgla przyczyniają się do pogłębiania efektu cieplarnianego. Zamiast korzystać z alternatywnych źródeł energii wykorzystywane są paliwa kopalne, które są źródłem zanieczyszczenia. W rezultacie rośliny, zwierzęta i inne stworzenia są zagrożone wyginięciem. W zglobalizowanym świecie konieczne jest działanie na arenie międzynarodowej. W celu zmiany mentalności i zachowania ludzi,  niezbędne jest wskazanie na  przyczyny i wypracowanie wspólnego rozwiązania tej kwestii, dlatego uczniowie wraz z nauczycielami opracują serię materiałów, które zwiększą świadomość problemów ekologicznych.

Spotkanie różnych  kultur europejskich jest jednym z głównych celów programu . Chcemy, aby nasi uczniowie byli bardziej tolerancyjni i wrażliwi na inne kultury. Większość z nas czerpie wiele informacji z mediów na temat innych kultur, ale wciąż w naszych głowach kłębią się stereotypy, które mogą przekształcić się w uprzedzenia. Dzięki temu projektowi zostaną przełamane wszelkie bariery kulturowe. Uczniowie przyzwyczają się do pracy z ludźmi, którzy nie mówią tym samym językiem. Projekt ten uświadomi uczniom, że choć pochodzą z różnych krajów, mogą mieć takie same problemy środowiska naturalnego i dlatego mogą współpracować w celu znalezienia wspólnych rozwiązań poważnych problemów.

Małgorzata Smoczyk

Copyright © 2019. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube