• 1 Kartka z kalendarza
  19.06. 2019r - zakończenie zajęć szkolnych
 • 2 Kartka z kalendarza
  10.06.2019 – wystawienie ocen rocznych
 • 3 Kartka z kalendarza
  19.06. 2019r - zakończenie zajęć szkolnych
 • 4 Kartka z kalendarza
  10.06.2019 – wystawienie ocen rocznych
 • 5 Kartka z kalendarza
  19.06. 2019r - zakończenie zajęć szkolnych
baner

Spotkanie inauguracyjne - wizyta w Hiszpanii wrzesień 2011

 

 WIZYTA W SZKOLE   IES CRUZ SANTA   hiszpania

 

Szkoła Podstawowa nr 2 z Lubonia  ubiegała się w tym roku o dofinansowanie Partnerskiego Projektu Szkół  ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Socrates Comenius „Uczenie się przez całe życie”. Wniosek przedłożony Narodowej Agencji został pozytywnie rozpatrzony. Uczniowie Cieszkowianki będą mieli niepowtarzalną okazję współpracy z uczniami szkół z Turcji, Hiszpanii, Austrii, Republiki Czeskiej, Rumunii oraz Niemiec. Głównym celem dwuletniego projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów, rodziców, nauczycieli oraz społeczności lokalnej.

Nawiązanie kontaktu ze szkołami partnerskimi jest następstwem wcześniejszej trzyletniej współpracy Cieszkowianki z nauczycielami z Austrii oraz Czech przy projekcie Sokrates Comenius ECO FAIR to czysta Europa. Koordynująca projekt szkoła z Turcji, poszukując partnerskich placówek, nawiązała kontakt ze szkołami z Niemiec, Hiszpanii, Rumunii oraz Czech, które podobnie wyrażały chęć rozpoczęcia międzynarodowej współpracy nad projektem o tematyce ekologicznej. Zaprzyjaźniona szkoła czeska zaproponowała udział w projekcie szkoły austriackiej oraz polskiej, co spotkało się z aprobatą pozostałych partnerskich szkół. W listopadzie 2010 pani Alina Malinowska otrzymała zaproszenie do udziału Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu w projekcie.

Wizyta przygotowawcza odbyła się w styczniu 2011 w Turcji w szkole Özel Seckin Koleji, w której uczestniczyli przedstawiciele szkół z Hiszpanii, Niemiec oraz Austrii. Przedstawiciele szkół z Rumunii, Czech oraz Polski byli w stałym kontakcie internetowym oraz telefonicznym z uczestnikami wizyty przygotowawczej, podczas której został opracowany szczegółowy plan projektu, zostały określone cele oraz możliwe korzyści dla uczniów, nauczycieli oraz społeczności lokalnej. Uzgodniono również, iż językiem projektu będzie język angielski, dlatego koordynatorem projektu polskiego partnera została pani Małgorzata Smoczyk, nauczyciel języka angielskiego.

            Formularz zgłoszeniowy wypełniony w języku angielskim, zawierający wszystkie odpowiednie informacje dotyczące projektu oraz charakterystykę każdej ze szkół partnerskich, musiał być złożony online oraz wysłany do krajowej agencji narodowej każdego partnera do dnia 20 lutego 2011. Wiadomość o akceptacji uczestnictwa w projekcie otrzymaliśmy w lipcu 2011. Ogromnym zaskoczeniem dla wszystkich uczestników był fakt, iż każda ze szkół ubiegających się o dofinansowanie otrzymała zgodę.

            Kolejnym etapem współpracy były przygotowania do pierwszego spotkania wszystkich szkół partnerskich, które miało odbyć się w Hiszpanii, w szkole IES Cruz Santa położonej w miasteczku Los Realejos na Teneryfie. Dnia 29 września 2011 reprezentanci siedmiu europejskich szkół spotkali się po raz pierwszy. Przedstawicielami szkoły z Polski były pani Alina Malinowska oraz pani Małgorzata Smoczyk.

            Uczestnicy projektu zostali bardzo ciepło powitani przez uczniów oraz nauczycieli z Hiszpanii, którzy wspólnie przygotowali plakat powitalny przedstawiający ziemski glob oraz hasło zachęcające do ochrony środowiska. Spotkanie rozpoczęli pani CarmenRodríguez i pan Jesus Pavon Laserna – organizatorzy spotkania. Po uroczystym powitaniu głos zabrał koordynator projektu pan Erdal Kacar, który wyraził zadowolenie z faktu, iż wspólnie przygotowany projekt zyskał akceptację agencji narodowych wszystkich szkół partnerskich. Uczestnicy zostali także poinformowani, że spośród 1400 europejskich szkół ubiegających się o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej tylko 400 otrzymało zgodę.

            Następnie przedstawiciele każdej ze szkół  zademonstrowali prezentacje Power Point zawierające informacje dotyczące historii oraz pracy szkoły jak i charakterystykę systemu edukacyjnego i społeczności szkolnej. Polska szkoła przedstawiła również film promujący miasto Luboń oraz przekazała pozostałym uczestnikom spotkania upominki ofiarowane przez Urząd miasta Luboń.

            Uczestnicy projektu odwiedzili następnie dzieci z klas integracyjnych, które samodzielnie przygotowały mały poczęstunek oraz prezenty – ręcznie robione broszki z suszonych liści bananowców. Nauczyciele mieli okazję obserwować dzieci w trakcie pracy nad innym projektem Sokrates Comenius realizowanym przez szkołę hiszpańską „Being different but equal” (Inni, ale tacy sami). Wszyscy przejawiali ogromne zainteresowanie pracą hiszpańskich kolegów, którzy wyczerpująco odpowiadali na pytania gości.

            Po odwiedzinach pełnych wrażeń na nauczycieli czkały kolejne 
niespodzianki – spotkanie z reporterem lokalnego radia oraz zwiedzanie szkoły. Nauczyciele najpierw odpowiadali na pytania dotyczące idei projektu oraz wrażeń odniesionych podczas pierwszego spotkania wszystkich szkół partnerskich. Następnie mieli okazję zobaczyć, jak pracują koledzy z Hiszpanii. W roli przewodników wystąpili uczniowie, którzy z dumą opowiadali o swojej szkole.

            Uczestnicy spotkania omówili szczegółowo plan projektu na następne dwa lata jeszcze tego samego dnia. Dokonano wszelkich niezbędnych zmian, gdyż pojawiło się wiele nowych propozycji dotyczących realizacji niektórych punktów. Ustalono również dokładne daty odwiedzin w każdej ze szkół, jak i konkretne zadania do przygotowania na warsztaty odbywające się w odwiedzanych szkołach. Omówiono również zasady korzystania ze wspólnej strony internetowej, na której będą zamieszczane informacje i zdjęcia z realizacji poszczególnych zadań. Uzgodniono, iż w celu komunikowania się w języku angielskim uczniowie będą mogli wymieniać korespondencję  za pomocą tej strony.

            Dnia 30 września nauczyciele udali się na spotkanie z uczniami szkoły IES Cruz Santa. Dzieci z zainteresowaniem oglądały prezentacje szkół biorących udział w projekcie. Goście mieli okazję zaprosić słuchaczy do odwiedzin ich kraju jak i do współpracy i nawiązania kontaktów internetowych z uczniami ich szkół. Hiszpańscy uczniowie przejawiali ogromne zaciekawienie, gdyż - jak się dowiedzieliśmy - rzadko mają okazję opuszczać wyspę, dlatego europejskie kraje są dla nich egzotyczne.

            Uczniowie szkoły przygotowali również prezentację dotyczącą projektów prowadzonych w ich szkole oraz na Teneryfie. Wyjaśniono, iż Wyspy Kanaryjskie są często wybierane przez astronomów i meteorologów do prowadzenia obserwacji ze względu na ich położenie oraz klimat. Naukowcy interesują się również problemem zanieczyszczenia światłem, a tym samym problemem marnowania energii. Wszelkie badania prowadzone są w dwóch obserwatoriach znajdujących się na Wyspach Kanaryjskich: ROQUE DE LOS MUCHACHOS oraz OBSERVATORIO DEL TEIDE, które posiadają najbardziej nowoczesne teleskopy na świecie.

            Nauczyciele zostali również zaszczyceni spotkaniem z dyrektorem szkoły oraz burmistrzem miasta Los Realejos , którzy wyrazili  ogromną radość z rozpoczętej współpracy oraz podkreślili ogromną wagę międzynarodowej współpracy mającej na celu podniesienie świadomości ekologicznej Europejczyków. Pan Raúl González Suárez przekazał upominki dla szkół biorących udział w projekcie – figurkę bogini Tary, która jest symbolem płodności ziemi, wywodzącą się od ludów pierwotnie zamieszkujących Teneryfę. Spotkanie zostało zakończone stwierdzeniem, iż zapewne jest to początek nie tylko współpracy, ale i przyjaźni pomiędzy naszymi szkołami.

            Po dwóch dniach obfitujących w wiele miłych doświadczeń atmosfera pomiędzy uczestnikami spotkania zrobiła się iście rodzinna. Wszyscy nauczyciele przejawiali ogromny entuzjazm związany z pracą nad projektem. Wspólnym rozmowom nie było końca. Uczestnicy dzielili się nie tylko własnymi doświadczeniami zawodowymi, ale również porównywali swoje systemy edukacyjne i obyczaje. Dużo rozmawiano również na temat zachodzących zmian klimatycznych na świecie. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że pomimo dzielących nas odległości wszyscy borykamy się z tymi samymi problemami, które za sobą niosą klęski żywiołowe. Jesteśmy tacy sami w tym, co robimy i czujemy.

            Ostatniego dnia zorganizowano wycieczkę do Parku Narodowego del Teide. Głównym celem wyprawy było zwrócenie uwagi na problemy wynikające z niszczycielskiej działalności człowieka. Dowiedzieliśmy się, że wiele gatunków roślin znajdujących się na terenie parku jest zagrożonych wyginięciem, dlatego powstały specjalne szklarnie, w których intensywnie pracuje się nad uprawą owych roślin w celu pozyskania nasion i sadzonek. Niestety zostaliśmy poinformowani, że oprócz królików i muflonów to człowiek jest przyczyną wielu problemów w parku. Wiele nieświadomych działań ludzkich doprowadza do niemalże nieodwracalnych zmian w środowisku naturalnym.

            Wzbogaceni w wiedzę i doświadczenia odczuwamy ogromną potrzebę pracy nad zwiększeniem świadomości ekologicznej naszych uczniów, nauczycieli oraz społeczności lokalnej. Nasi uczniowie bardzo entuzjastycznie podchodzą do pracy nad projektem. Wielu z nich nie może doczekać się korespondowania w języku angielskim, inni pragną wystąpić w przedstawieniu pod tytułem „Statek kosmiczny Noego”, które będzie poruszać istotne problemy związane z zanieczyszczaniem środowiska przez człowieka. Inni wyrażają chęć wyjazdu do szkół partnerskich. To tylko niektóre propozycje, z których mogą skorzystać nasi uczniowie. Podczas dwuletniego projektu będziemy realizować wiele innych ciekawych zadań, które mamy nadzieję pomogą nam wychować przyjazne środowisku społeczeństwo.

                       Małgorzata Smoczyk

Copyright © 2019. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube