• 1 Kartka z kalendarza
  1 września rozpoczęcie roku szkolnego
 • 2 Kartka z kalendarza
  2 września zajęcia projektowe
 • 3 Kartka z kalendarza
  2-3 września zebrania z rodzicami
 • 4 Kartka z kalendarza
  27.10.2020 - klasy 8 - spotkanie informacyjne w sprawie egzaminu ósmoklasisty, poinformowanie rodziców o możliwych dostosowaniach, stołówka - godz. 17.00
 • 5 Kartka z kalendarza
  17.11.2020 - wywiady dla rodziców klas 1-3 godz. 17.00/MEET (po wcześniejszym umówieniu się rodzica z nauczycielem przez e- dziennik, minimum dzień przed wywiadem) 24.11.2020 - wywiady dla rodziców kl. 4-8 godz. 17.00/MEET
baner

WORLD CAFE - rozmawiamy o naszej szkole

25 lutego w naszej szkole odbyła się sesja na temat pracy zespołowej i dzielenia się informacjami, z wykorzystaniem metody World Cafe. Na początku Dyrekcja szkoły przywita zebranych rodziców, uczniów i nauczycieli, przedstawiając tematykę i cel sesji oraz następujące zasady obowiązujące podczas spotkania:

-Zwracamy się z szacunkiem do siebie,

-Wypowiadamy się w swoim imieniu,

-Trzymamy się tematu,

-Nie opiniujemy wypowiedzi innych,

-Uśmiechamy się do siebie.

Sesja odbywała się w swobodnej atmosferze, dającej uczestnikom poczucie bezpieczeństwa. W tym celu odpowiednio zaaranżowano przestrzeń, aby przypominała przytulną kawiarenkę. Uczniowie, rodzice i nauczyciele zostali podzieleni na kilkuosobowe zespoły, które przemieszczały się pomiędzy stolikami, by przedyskutować wszystkie aspekty realizowanego tematu. Przy stolikach znajdowali się moderatorzy, którzy kierowali rozmową i notowali zgłaszane pomysły. Już od pierwszej chwili było o czym rozmawiać! Uczestnicy doszli do wniosku, że konieczne są zarówno zmiany mające na celu unowocześnienie placówki, jak i udoskonalenie tego, co dobre, a mogłoby być jeszcze lepsze. Burzliwe rozmowy dotyczyły następujących tematów:

1. Komunikacja

- Jak zbudować dobry kontakt pomiędzy Nauczycielem -Uczniem; Nauczycielem – Rodzicem?

- Na czym polega sprawna komunikacja mailowo? Jak uwzględnić emocje towarzyszące trudnym sytuacjom?

- Jak powinna wyglądać ścieżka służbowa? Z kim kontaktować się w trudnych sytuacjach?

2.Współpraca w grupie

-Jakie umiejętności, korzyści niesie współpraca w grupie?

-Kiedy najchętniej i najefektywniej pracujemy w grupie?

-Sposoby oceniania pracy uczniów przy pracy zespołowej.

3. Informacja zwrotna

-Jakie formy informacji zwrotnej są najbardziej wartościowe dla ucznia, rodzica i nauczyciela?

-Jak system punktowy wpływa na motywację uczniów?

-Jak usprawnić system oceniania?

4. Techniki i metody pracy

-W jaki sposób uczeń najczęściej przyswaja wiadomości podczas lekcji?

-Zadania domowe: za czy przeciw?

-Jak i kiedy zbudować dobrą notatkę w zeszycie?

5. Organizacja pracy szkoły

-Jakie są oczekiwania i obawy Uczniów, Rodziców i Nauczycieli względem klas profilowanych?

-Który moment jest najlepszy na profilowanie klas?

-Jak usprawnić obiady w szkole?


Niewątpliwą zaletą pracy taką metodą było danie możliwości wypowiedzenia własnego zdania każdemu uczestnikowi, na każdy temat. Na szczególne uznanie zasługują aktywność i niezwykła dojrzałość w wyrażaniu poglądów naszych uczniów. World Cafe pozwoliła na kształtowanie właściwych postaw uczniów (empatii, tolerancji, szacunku dla innych, odpowiedzialności za wypowiadane słowa) oraz stanowiła trening sprawności komunikacyjnych uczniów (prezentowania własnego punktu widzenia, obrony swego stanowiska za pomocą argumentów, precyzyjnego wypowiadania się).

Czas przeznaczony na pracę przyniósł zadziwiające efekty. W czasie końcowej sesja “Żniwa”, moderatorzy stolików zaprezentowali plansze wypełnione wnioskami wypracowanymi na każdy temat. Mamy nadzieję, że spotkanie pozwoliło poznać potrzeby i oczekiwania reprezentantów całej społeczności szkolnej oraz zebrać ich pomysły na ulepszenie pracy szkoły w wielu obszarach. Informacje uzyskane tą drogą będziemy traktować jako punkt wyjścia do dalszej pracy.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom sesji za ich wkład w dyskusję i mamy nadzieję, że wdrażanie w szkole najlepszych pomysłów będzie owocne.

Barbara Warot

 

 

 

 

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube