• 1 Kartka z kalendarza
  10.10.2019. .................................................................... Pasowanie klas 1
 • 2 Kartka z kalendarza
  Drugie w bieżącym roku szkolnym zebranie Rady Rodziców odbędzie się 15 października (wtorek) o godzinie 19.00 w stołówce szkolnej. Na zebranie zapraszamy przedstawicieli wszystkich Rad Oddziałowych. ....................................................................... Przewodnicząca Rady Rodziców SP2 Aleksandra Siejak
 • 3 Kartka z kalendarza
  Ruszyła kolejna akcja pomocy humanitarnej "Opatrunek na ratunek!" Chcemy we współpracy z fundacją Redemptoris Missio wesprzeć misyjną działalność na rzecz potrzebujących. Jak co roku będziemy zbierali : bandaże opatrunki jałowe strzykawki plastry, rękawiczki jednorazowe gazy W prowizorycznych przychodniach w kameruńskich misjach brakuje ich bardzo, a są to przecież produkty pierwszej pomocy. Będziemy je zbierać do Bożego Narodzenia.
 • 4 Kartka z kalendarza
  11.11. 2019 - udział reprezentacji szkoły w Lubońskim Biegu Niepodległości i obchodach miejskich
 • 5 Kartka z kalendarza
  19.11.2019 - wywiady dla rodziców klas 4-8 godz. 17.00 (po wcześniejszym umówieniu się rodzica z nauczycielem przez e- dziennik, minimum dzień przed wywiadem) ................................................................. 26.11.2019 - wywiady dla rodziców kl. 1-3 godz. 17.00 ................................................................. 26.11.2019 – wystawienie zagrożeń/ powiadomienie rodziców/
baner

SYLWETKA NASZEGO PATRONA

 August hr. Cieszkowski (1814 - 1894)

Rodzice, uczniowie i nauczyciele SP2 podjęli wspólną decyzję, aby nadać naszej szkole imię Augusta Cieszkowskiego. Należy postawić pytanie, kim był ten człowiek i co zrobił, że zasługuje na miano patrona szkoły. Otóż jest to osoba nieprzeciętna i choć żyjąca w XIX stuleciu, to swymi poglądami zadziwiająca nas - współczesnych.

 

Hr. August Cieszkowski zyskał opinię szanowanego obywatela ziemskiego, naukowca, publicysty, posła i polityka. Podstawy swej rozległej wiedzy zdobył na uniwersytetach w Krakowie, Berlinie i Heidelbergu, gdzie w wieku 24 lat uzyskał doktorat. Poznając kraje europejskie, takie jak Francja, Włochy czy Anglia, kierował się postępowymi ideami, które pragnął również wdrażać na ziemiach polskich Żyjąc w trudnych czasach zaborów, w XIX w., próbował jako poseł na sejm pruski, domagać się autonomii dla ziem polskich,. Był jednym z czołowych propagatorów hasła pracy organicznej, czyli dążenia do poprawy egzystencji Polaków w dziedzinie politycznej, ekonomicznej i kulturalnej. Taki program doprowadził do tego, że Wielkopolska stała się regionem rozwiniętym gospodarczo. Okazało się to w dużej mierze zasługą Cieszkowskiego, który ze swoimi przyjaciółmi i rzecznikami tej samej sprawy – Hipolitem Cegielskim i Romanem Mayem – przez całe życie był orędownikiem rozwoju. W wirze spraw społecznych i naukowych nie zapomniał również o trudnych losach najuboższych. Tak samo jak Edmund Bojanowski, wniósł swój wkład w tworzenie ochronek, szpitali i sierocińców.

W naszym mieście również imię hrabiego A. Cieszkowskiego było znane, głównie jako założyciela Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny w Żabikowie.

Mówi się o Auguście Cieszkowskim, że był wielkim człowiekiem. Zasługuje on na miano prawdziwego Wielkopolanina, Polaka i Europejczyka, szkoła nasza zaś z dumą przyjmie jego patronat.

Alicja Walenciak

Copyright © 2019. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube