• 1 Kartka z kalendarza
  10.10.2019. .................................................................... Pasowanie klas 1
 • 2 Kartka z kalendarza
  Drugie w bieżącym roku szkolnym zebranie Rady Rodziców odbędzie się 15 października (wtorek) o godzinie 19.00 w stołówce szkolnej. Na zebranie zapraszamy przedstawicieli wszystkich Rad Oddziałowych. ....................................................................... Przewodnicząca Rady Rodziców SP2 Aleksandra Siejak
 • 3 Kartka z kalendarza
  Ruszyła kolejna akcja pomocy humanitarnej "Opatrunek na ratunek!" Chcemy we współpracy z fundacją Redemptoris Missio wesprzeć misyjną działalność na rzecz potrzebujących. Jak co roku będziemy zbierali : bandaże opatrunki jałowe strzykawki plastry, rękawiczki jednorazowe gazy W prowizorycznych przychodniach w kameruńskich misjach brakuje ich bardzo, a są to przecież produkty pierwszej pomocy. Będziemy je zbierać do Bożego Narodzenia.
 • 4 Kartka z kalendarza
  11.11. 2019 - udział reprezentacji szkoły w Lubońskim Biegu Niepodległości i obchodach miejskich
 • 5 Kartka z kalendarza
  19.11.2019 - wywiady dla rodziców klas 4-8 godz. 17.00 (po wcześniejszym umówieniu się rodzica z nauczycielem przez e- dziennik, minimum dzień przed wywiadem) ................................................................. 26.11.2019 - wywiady dla rodziców kl. 1-3 godz. 17.00 ................................................................. 26.11.2019 – wystawienie zagrożeń/ powiadomienie rodziców/
baner

Edukacja zindywidualizowana w SP2

            Z radością informujemy, że nasza szkoła przeszła pomyślnie proces rekrutacyjny i znalazła się na liście 64 szkół w Polsce, które pilotażowo realizować będą ogólnopolski projekt  "Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole".

Udział w projekcie jest dla szkoły bezpłatny dzięki finansowaniu ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych form pracy z uczniem, opartych na metodzie tutoringu szkolnego. Realizowany on będzie do grudnia 2018 roku.

            Widocznym dla uczniów i rodziców sygnałem udziału w projekcie jest zestaw mebli tutorskich, które zostały nam przekazane przez organizatora na wieczyste użytkowanie i znalazły swoje miejsce na szkolnym korytarzu. Będą one wykorzystywane do indywidualnych rozmów.

 

 

Projekt obejmuje także 64 godzinne szkolenie tutorskie dla dwudziestu nauczycieli, kurs dyrektorski, superwizje grupowe oraz wprowadzenie innowacji pedagogicznej.    

Mamy nadzieję, że udział  w projekcie umożliwi współtworzenie w szkole klimatu opartego na  „pedagogice dialogu", rozwijanie samodzielności i poczucia odpowiedzialności uczniów za swój proces uczenia się, wzrost u uczniów samoakceptacji i poczucia własnej wartości, a także otwartości i życzliwości dla innych.

 Lidia Kałwińska

Copyright © 2019. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube