Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole odbywa się poprzez:

  • Konsultacje online oraz bezpośredni kontakt  z rodzicem /uczniem. 
  • Regularne zajęcia na podstawie opinii PPP oraz orzeczenia.
  • Współpracę z  Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna, Wschodnia 26 b. tel.: + 48 61 858 19 79
  • Fundacja „Dajemy dzieciom siłę” https://fdds.pl/pomoc-dla-rodzica/ 

Więcej informacji   Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

  •                                                                                           

Smaller Default Larger

            Z radością informujemy, że nasza szkoła przeszła pomyślnie proces rekrutacyjny i znalazła się na liście 64 szkół w Polsce, które pilotażowo realizować będą ogólnopolski projekt  "Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole".

Udział w projekcie jest dla szkoły bezpłatny dzięki finansowaniu ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych form pracy z uczniem, opartych na metodzie tutoringu szkolnego. Realizowany on będzie do grudnia 2018 roku.

            Widocznym dla uczniów i rodziców sygnałem udziału w projekcie jest zestaw mebli tutorskich, które zostały nam przekazane przez organizatora na wieczyste użytkowanie i znalazły swoje miejsce na szkolnym korytarzu. Będą one wykorzystywane do indywidualnych rozmów.

 

 

Projekt obejmuje także 64 godzinne szkolenie tutorskie dla dwudziestu nauczycieli, kurs dyrektorski, superwizje grupowe oraz wprowadzenie innowacji pedagogicznej.    

Mamy nadzieję, że udział  w projekcie umożliwi współtworzenie w szkole klimatu opartego na  „pedagogice dialogu", rozwijanie samodzielności i poczucia odpowiedzialności uczniów za swój proces uczenia się, wzrost u uczniów samoakceptacji i poczucia własnej wartości, a także otwartości i życzliwości dla innych.

 Lidia Kałwińska