O tutoringu

Tutoring szkolny w pigułce

  • Tutoring szkolny to efektywne wsparcie dla pracy dydaktycznej oraz wychowawczo-opiekuńczej nauczycieli.
  • Tutor – indywidualny opiekun ucznia, poprzez budowanie relacji, współpracę i wsparcie podopiecznego, ma okazję poznawać jego potencjał i skutecznie pracować nad rozwojem jego mocnych stron.
  • Relacja tutorska staje się bazą rozwoju  dla ucznia i nauczyciela. Uczeń ma kontakt z „mądrym dorosłym”, nauczyciel czuje się w tej relacji spełniony i może uniknąć wypalenia zawodowego.

 Metoda tutoringu szkolnego stosowana jest od 1995 roku w  szkołach „ALA” Autorskich Liceach Artystycznych i Akademickich, a od 2008 roku rozwijana jest w kilkuset szkołach publicznych i niepublicznych w Polsce. Od tego roku także w naszej szkole.

Więcej informacji o tutoringu szkolnym można uzyskać na stronach:

 

http://www.tutoringszkolny.pl/tutoring/o-tutoringu

https://www.facebook.com/tutoringszkolny/