Ułatwienia dostępu

Cieszkowianka

Brak grafik
Smaller Default Larger

Uprzejmie informujemy, że Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. 

Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej MEiN 

Już w bardzo młodym wieku człowiek powinien zacząć myśleć o swojej przyszłości.
Kończąc szkołę podstawową młoda osoba staje przed trudnym wyborem.
Na tym etapie należy się zastanowić, czy chcemy już zdobyć konkretny zawód, czy jednak wybierzemy naukę ogólną, a decyzję podejmiemy po maturze, wybierając kierunek studiów.

Przed Wami ważna decyzja.
Nie będziecie jednak sami - w jej podjęciu pomogą Wam - w domu: rodzice, a w szkole: wychowawcy, pedagog szkolny oraz doradca zawodowy.

 

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży.

 http://cdzdm.pl/

Informator o szkołach w powiecie.

 https://nabor.pcss.pl/poznan/

 https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/

Informacje o zawodach dostępnych w ofercie techników i zasadniczych szkół zawodowych Poznania i powiatu poznańskiego.

 http://www.cdzdm.pl/PL-H148/szkoly.html?sortby=Ceny%20rosn%C4%85co&p=catalogue3

Barometr zawodów

 https://barometrzawodow.pl/#

Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego

 http://eurodoradztwo.praca.gov.pl/publikacje/informator_o_zawodach_szkolnictwa_zawodowego.pdf

Wybór zawodu

 http://www.koweziu.edu.pl/wybor-zawodu

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

 https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-do-szkol-2021-2022

 http://www.cdzdm.pl/PL-H456/o-rekrutacji.html

Harmonogram rekrutacji

http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2021/01/terminy-postepowania-rekrutacyjnego-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20212022/

Terminy rekrutacji (tabela)

file:///C:/Users/molejniczak/Downloads/Terminy_rekrutacji_do_szk%C3%B3%C5%82_na_rok_szkolny_2021-2022.pdf

Kalkulator punktów.

 https://takzdam.pl/kalkulator-punktow/