Ułatwienia dostępu

Cieszkowianka

Brak grafik
Smaller Default Larger

 

Nauczyciele informatyki mają przyjemność ogłosić dwa konkursy, które będą odbywały się w najbliższym czasie:

1. "ANIMACJA ŚWIĄTECZNA W SCRATCH" - konkurs dla klas 3-6, termin nadsyłania prac 16 grudnia 2022r. (REGULAMIN)

2. "BRELOCZEK DO KLUCZY w CIESZKOWIANCE - DRUK 3D" - konkurs dla klas 5-8, termin nadsyłania prac 6 stycznia 2023r. (REGULAMIN)

Liczymy na Waszą kreatywność i zachęcamy do zaprezentowania swoich umiejętności!

J. Kordzińska, K. Osiej

 

Konkurs dla klas 1-8
„Najpiękniejszy Piernik”

Cel:
Rozwijanie wyobraźni twórczej i zdolności abstrakcyjnego myślenia, niezbędnych przy projektowaniu ozdoby.

Propagowanie rodzinnego spędzania czasu wolnego.


Wymagania:
1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie piernika według własnego pomysłu.
2. Jeden uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 piernik.
3. Piernik powinien być ułożony na sztywnej podkładce (np. tekturowej) i zapakowany szczelnie w przeźroczysty celofan.
4. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: (imię i nazwisko autora i klasę).
5. Prace przechodzą na rzecz organizatora konkursu i zostaną przeznaczone do sprzedaży podczas Wolontariackiego kiermaszu.


Ocena:
1.Prace oceni jury powołane przez organizatora konkursu.
2. Ozdobne pierniki świąteczne będą oceniane według następujących kryteriów:
- ogólne wrażenie artystyczne, estetyka wykonania i oryginalność pomysłu, dobór i
wykorzystanie elementów zdobniczych, wkład pracy, stosownie do wieku autora.

Prace należy dostarczyć do pani Agaty Rumińskiej lub pani Agnieszki Ratke do 30.11.2022 do godz. 16:00.


Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dn. 2.12.2022r podczas Dnia Wolontariatu.

Agnieszka Ratke, Agata Rumińska

10 października Dzień Drzewa
Zapraszamy Was do udziału w konkursie
„JESTEM DRZEWEM”
Regulamin konkursu dla klas I-III
Cele konkursu:

- rozbudzanie kreatywności i wyobraźni dziecięcej;
- rozwijanie aktywności twórczej;
- budzenie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi;
- rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych i technicznych.

WARUNKI KONKURSU

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3.
2. Technika wykonania pracy jest dowolna. Drzewo ma mieć formę przestrzenną, o
wysokości minimum 20 cm, a maksimum 2 m.
3. Do pracy należy dołączyć metryczkę (imię i nazwisko, klasa).
4.Pracę należy samodzielnie przygotować i przynieść do 13.10.2022 do godz. 16.00
do p. B. Maciaszek sala 107 lub do p. K. Minge sala 10.


5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły
6. Na laureatów czekają nagrody.
7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych
oraz wykorzystanie prac do stworzenia wystawy i dekoracji.
Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Oceny i nagrody:

- oceny prac dokona komisja konkursowa
- ocenie podlegać będą: pomysłowość, ogólne warunki estetyczne, walory
artystycznem wykorzystanie dostępnych materiałów, samodzielność
- w konkursie zostaną przyznane miejsca I, II, III oraz jeśli komisja uzna –

wyróżnienia.
Wyniki konkursu:

- zostaną umieszczone na stronie szkoły

      

Z tej okazji zachęcamy uczniów klas 1-3 do udziału w konkursie plastycznym!

Zaprojektuj a następnie wykonaj techniką dowolną plakat wesołej szczoteczki do zębów.

Niech będzie kolorowa i wesoła.

Format plakatu A-4.

Wykonaną pracę należy dostarczyć do sali 01 lub 03 do końca kwietnia.

                                               O rozstrzygnięciu konkursu powiadomimy na stronie szkoły

                                                                                 Zachęcamy Was serdecznie.😊                                                                                                                                                                                                                                                                  Organizatorzy: p. Małgorzata Kostecka i p. Agata Rumińska