Ułatwienia dostępu

Cieszkowianka

Brak grafik
Smaller Default Larger

Konkurs dla klas 1-8
„Najpiękniejszy Piernik”

Cel:
Rozwijanie wyobraźni twórczej i zdolności abstrakcyjnego myślenia, niezbędnych przy projektowaniu ozdoby.

Propagowanie rodzinnego spędzania czasu wolnego.


Wymagania:
1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie piernika według własnego pomysłu.
2. Jeden uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 piernik.
3. Piernik powinien być ułożony na sztywnej podkładce (np. tekturowej) i zapakowany szczelnie w przeźroczysty celofan.
4. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: (imię i nazwisko autora i klasę).
5. Prace przechodzą na rzecz organizatora konkursu i zostaną przeznaczone do sprzedaży podczas Wolontariackiego kiermaszu.


Ocena:
1.Prace oceni jury powołane przez organizatora konkursu.
2. Ozdobne pierniki świąteczne będą oceniane według następujących kryteriów:
- ogólne wrażenie artystyczne, estetyka wykonania i oryginalność pomysłu, dobór i
wykorzystanie elementów zdobniczych, wkład pracy, stosownie do wieku autora.

Prace należy dostarczyć do pani Agaty Rumińskiej lub pani Agnieszki Ratke do 30.11.2022 do godz. 16:00.


Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dn. 2.12.2022r podczas Dnia Wolontariatu.

Agnieszka Ratke, Agata Rumińska