Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole odbywa się poprzez:

  • Konsultacje online oraz bezpośredni kontakt  z rodzicem /uczniem. 
  • Regularne zajęcia na podstawie opinii PPP oraz orzeczenia.
  • Współpracę z  Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna, Wschodnia 26 b. tel.: + 48 61 858 19 79
  • Fundacja „Dajemy dzieciom siłę” https://fdds.pl/pomoc-dla-rodzica/ 

Więcej informacji   Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

  •                                                                                           

Smaller Default Larger

Dnia 28 stycznia (1. etap) i 11 lutego (2. etap) 2021r. odbył się online konkurs dla klas 7-8 w ramach VI Seminarium Naukowego "Matematyczne Laboratorium Kultury".

W konkursie uczestniczyło 19 Szkół Podstawowych z województwa wielkopolskiego, w tym uczniowie naszej szkoły – Agata Frąckowiak, Zuzanna Majewska i Maciej Stróżak.

Organizatorem konkursu było Laboratorium Działań Twórczych w Przestrzeni Społecznej Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Seminarium zostało objęte honorowym patronatem przez:

– JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej

– Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. zw. dr hab. Agnieszkę Cybal-Michalską

– Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. UAM dra hab. Krzysztofa Dyczkowskiego

– Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Pana Roberta Gawła

Każdy etap konkursu składał się z 2 części:

- teoretycznej, podczas której przedstawiono młodzieży informacje wykraczające poza wiadomości ze szkoły podstawowej, dotyczące kątów wpisanych i środkowych w okręgu

oraz

- praktycznej, na której uczniowie rozwiązywali zadania wykorzystujące zdobytą wiedzę w 1 części.

Zatem każdy uczestnik konkursu musiał wykazać się umiejętnością słuchania i przetwarzania informacji. 

Konkurs stworzył także warunki do odkrycia nowej wiedzy i myślenia  twórczego.

Uczestnictwo w nim było jednocześnie dobrą okazją do zdobycia nowych doświadczeń.

Naszej ekipie gratulujemy miejsca na podium.

http://mlk.amu.edu.pl/vi-seminarium-naukowe-matematyczne-laboratorium-kultury/

 

Elżbieta Sobczak-Ellmann