• 1 Kartka z kalendarza
  10.10.2019. .................................................................... Pasowanie klas 1
 • 2 Kartka z kalendarza
  Drugie w bieżącym roku szkolnym zebranie Rady Rodziców odbędzie się 15 października (wtorek) o godzinie 19.00 w stołówce szkolnej. Na zebranie zapraszamy przedstawicieli wszystkich Rad Oddziałowych. ....................................................................... Przewodnicząca Rady Rodziców SP2 Aleksandra Siejak
 • 3 Kartka z kalendarza
  Ruszyła kolejna akcja pomocy humanitarnej "Opatrunek na ratunek!" Chcemy we współpracy z fundacją Redemptoris Missio wesprzeć misyjną działalność na rzecz potrzebujących. Jak co roku będziemy zbierali : bandaże opatrunki jałowe strzykawki plastry, rękawiczki jednorazowe gazy W prowizorycznych przychodniach w kameruńskich misjach brakuje ich bardzo, a są to przecież produkty pierwszej pomocy. Będziemy je zbierać do Bożego Narodzenia.
 • 4 Kartka z kalendarza
  11.11. 2019 - udział reprezentacji szkoły w Lubońskim Biegu Niepodległości i obchodach miejskich
 • 5 Kartka z kalendarza
  19.11.2019 - wywiady dla rodziców klas 4-8 godz. 17.00 (po wcześniejszym umówieniu się rodzica z nauczycielem przez e- dziennik, minimum dzień przed wywiadem) ................................................................. 26.11.2019 - wywiady dla rodziców kl. 1-3 godz. 17.00 ................................................................. 26.11.2019 – wystawienie zagrożeń/ powiadomienie rodziców/
baner

Rusza kolejna edycja Miejskiego Konkursu Ekologicznego. Dla każdego poziomu wiekowego – ciekawa propozycja.

 

Co możesz zrobić?

Jeśli jesteś uczniem klas I – III

- możesz wykonać komiks „Ekologicznie na co dzień” (praca ma mieć format

A3, jedna kartka powinna być podzielona na 4, maksymalnie na 6 okienek,

kartek może być kilka, technika dowolna)

- możesz też zrobić plakat promujący walory turystyczne Wielkopolski

(w formacie A3, w dowolnej technice)

Oddaj pracę wychowawcy, podpisz ją swoim kodem, nie zwijaj w rulon.

Termin oddania prac mija 15 lutego 2019r.

 

Jeśli jesteś uczniem klas IV – VIII

- weź udział w konkursie wiedzy (test będzie odrębny dla klas IV – VI

i VII - VIII), zakres treści poda Ci nauczyciel przyrody, biologii lub geografii

Konkurs wiedzy odbędzie się 9 stycznia dla klas IV – VI

i 10 stycznia dla klas VII – VIII.

- możesz też wykonać plakat promujący walory turystyczne Wielkopolski

 (w formacie A3, w dowolnej technice).  Na pracy umieść hasło promujące

atrakcje naszego regionu, oddaj plakat nauczycielowi plastyki, przyrody,

biologii lub geografii, podpisz ją swoim kodem, nie zwijaj w rulon

Termin oddania prac mija 15 lutego 2019r.

Pamiętajcie  wspólnie działamy na rzecz ochrony środowiska.

 Dołącz do nas !

Copyright © 2019. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube