Przedmiotowe Zasady Oceniania klasy 1-3

Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach są oparte na dokumencie Wewnątrzszkolne Ocenianie.

 

klasa 1

klasa 2

klasa 3