Przedmiotowe Zasady Oceniania klasy 1-3

Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach są oparte na dokumencie Wewnątrzszkolne Ocenianie.

 

klasa 1

klasa 1- język angielski

klasa 2

klasa 2 - język angielski

klasa 3

klasa 3 - język angielski

klasy 1-3  religia