• 1 Kartka z kalendarza
  1 września rozpoczęcie roku szkolnego
 • 2 Kartka z kalendarza
  2 września zajęcia projektowe
 • 3 Kartka z kalendarza
  2-3 września zebrania z rodzicami
 • 4 Kartka z kalendarza
  27.10.2020 - klasy 8 - spotkanie informacyjne w sprawie egzaminu ósmoklasisty, poinformowanie rodziców o możliwych dostosowaniach, stołówka - godz. 17.00
 • 5 Kartka z kalendarza
  17.11.2020 - wywiady dla rodziców klas 1-3 godz. 17.00/MEET (po wcześniejszym umówieniu się rodzica z nauczycielem przez e- dziennik, minimum dzień przed wywiadem) 24.11.2020 - wywiady dla rodziców kl. 4-8 godz. 17.00/MEET
baner

Rekrutacja uzupełniająca

Szanowni Państwo, od 22 kwietna rozpoczyna się w naszej szkole rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca dla dzieci spoza obwodu danej szkoły. 

W związku z wyjątkową sytuacją istnieje możliwość złożenia wniosku elektronicznie. Instrukcja dostępna jest TUTAJ

 

Oczywiście rodzice mają nadal prawo przyjść do szkoły i złożyć wniosek tradycyjnie.

Sekretariat jest czynny  codziennie w godz. 9.00 - 12.00

Potwierdzenie woli zapisania dziecka do klasy I w szkole obwodowej, do której zostało zakwalifikowane w rekrutacji na rok 2020/2021

Szanowni Rodzice
Jeżeli Wasze dziecko zostało zakwalifikowane do klasy I w szkole obwodowej, to mając na uwadze wyjątkową sytuację związaną z epidemią, nie musicie Państwo potwierdzać woli przyjęcia dziecka do klasy I w Waszej szkole obwodowej. Dziecko zostanie przyjęte z urzędu.

Lista uczniów przyjętych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu zostanie wywieszona w poniedziałek 30 marca 2020 r. na drzwiach głównych szkoły.

Zapisy do klas I

Od 09 do 19 marca 2020 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 dla dzieci z obwodu SP-2

 

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową:

http://www.nabor.pcss.pl/lubon/

Zgłoszenie elektroniczne należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły.  

 

W przypadku braku możliwości elektronicznego zgłoszenia dziecka do szkoły zgłoszenie to można wypełnić ręcznie (druki do pobrania w dyżurce szkolnej). 

 

Rodziców zapisujących dzieci do kl. I proszę o odbiór z dyżurki szkolnej lub sekretariatu "OŚWIADCZENIA DLA POTRZEB MEDYCYNY SZKOLNEJ".

Wypełnione oświadczenie proszę złożyć w gabinecie pielęgniarskim lub razem ze zgłoszeniem dziecka do szkoły   w sekretariacie do dnia 19 marca 2020 r.

  

GODZINY  PRACY  SEKRETARIATU

poniedziałek                           7.30 - 15.30

wtorek                                    9.30 - 17.30

środa-piątek                           7.30 - 15.30

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do klas I i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/21

 

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych

09 marca 2020 r.

(od godz. 8.00)

19 marca 2020 r.

 (do godz. 15.30)

Rejestracja w systemie rekrutacji
wniosków/zgłoszeń o przyjęcie i
złożenie w szkole pierwszego wyboru
podpisanego wniosku/zgłoszenia oraz
dokumentów

30 marca  2020 r.

  (godz. 13.00)

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów, zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych.

30 marca 2020 r.

 (od godz. 13.00)

3 kwietnia 2020r.
 (do godz. 15 30)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu
dziecka w szkole, do której zostało
zakwalifikowane

6 kwietnia 2020. 

 (godz. 13.00)

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od 6 kwietnia 2020r.

W terminie 7 dni od dnia opublikowania
list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
rodzice mogą wystąpić do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o
sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia rodzice mogą wnieść do
dyrektora szkoły odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do klas I  w szkołach podstawowych

22 kwietnia 2020r.

 (godz. 8.00)

4 maja 2020r.

(godz. 15.30)

Rejestracja w systemie
wniosków/zgłoszeń o przyjęcie na wolne
miejsca i złożenie w szkole pierwszego
wyboru podpisanego wniosku o
przyjęcie oraz dokumentów
potwierdzających spełnianie kryteriów.

08 maja 2020r.

(godz. 13 00)

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

08 maja 2020r.

(od godz. 13.00)

12 maja 2020r.

(do godz. 15.30)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu
dziecka w szkole, do której zostało
zakwalifikowane.

15maja 2020r.

 (godz. 13.00)

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

od 18 maja 2020r

Procedura odwoławcza.

31 sierpnia 2020r.

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Rejon Szkoły Podstawowej nr 2

Ulica

Numery

Aleja Jana Pawła II

Nr 3,5,7,9,13,14,15,15A,15B,16,18

Broniewskiego

 

Łącznik

 

Karłowicza

 

Kilińskiego

 

Kochanowskiego

 

Kopernika

 

Kościuszki

Od nr 1 do 40

Kurpińskiego

 

Szymborskiej

 

11 Listopada

Od nr 1 do 28

Mickiewicza

 

Mizerki

 

Osiedlowa

 

Paderewskiego

 

Powstańców Wielkopolskich

Od nr 37 nieparzyste i od nr 42 parzyste

Pułaskiego

Powyżej nr 28 (bez nr 28)

Norwida

 

Słowackiego

 

Szymanowskiego

 

Świerczewska

 

Unijna

 

Wschodnia

Numery od 1 do 19 oraz 21,22,22A do I, 23,23A, 24,25

Źródlana

 

Żabikowska

Od nr 7 nieparzyste do końca oraz od nr 16 parzyste do końca

Rejon Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. hr. Cieszkowskiego w Luboniu

zgodnie z Uchwałą nr XXIX/211/2017 Rady Miasta Luboń z 23 lutego 2017r.

Podkategorie

Copyright © 2021. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube