Rekrutacja 2019-2010

ZARZĄDZENIE NR 8/2019    

BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ

 z dnia 23 stycznia 2019 r.

 

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Luboń

 Kliknij link.  ZARZĄDZENIE NR 8/2019