Potwierdzenia Woli zapisu dziecka do klasy przez rodziców.

W dniu dzisiejszym zostały wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych do oddziałów klas I na rok szkolny 2019/2020.

Dopełnieniem formalności jest złożenie podpisanego Potwierdzenia Woli zapisu dziecka do klasy przez rodziców.

POTWIERDZENIE  WOLI  ZAPISU