• 1 Kartka z kalendarza
  Dzień Otwarty w Cieszkowiance Przyszłorocznych Uczniów klas 1 i ich Rodziców zapraszamy do Cieszkowianki ................................................................... 2 marca 2010 w godz. 14.00 - 16.00
 • 2 Kartka z kalendarza
  13 marca zgłoszenia do Konkursu Wiosennego
 • 3 Kartka z kalendarza
  Zbieramy mydło dla najbiedniejszych w afrykańskich wioskach. .................................................................... Termin zakończenia zbiórki: 30 kwietnia 2020 .................................................................... STREFA DOBRYCH UCZYNKÓW
 • 4 Kartka z kalendarza
  06.03.2020 - malowanie motyli dla Hospicjum godz. 17.00 -19.00
 • 5 Kartka z kalendarza
  20.03.2020 – Dzień Patrona, powitanie wiosny
baner

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do klas I i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/21

 

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych

09 marca 2020 r.

(od godz. 8.00)

19 marca 2020 r.

 (do godz. 15.30)

Rejestracja w systemie rekrutacji
wniosków/zgłoszeń o przyjęcie i
złożenie w szkole pierwszego wyboru
podpisanego wniosku/zgłoszenia oraz
dokumentów

30 marca  2020 r.

  (godz. 13.00)

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów, zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych.

30 marca 2020 r.

 (od godz. 13.00)

3 kwietnia 2020r.
 (do godz. 15 30)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu
dziecka w szkole, do której zostało
zakwalifikowane

6 kwietnia 2020. 

 (godz. 13.00)

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od 6 kwietnia 2020r.

W terminie 7 dni od dnia opublikowania
list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
rodzice mogą wystąpić do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o
sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia rodzice mogą wnieść do
dyrektora szkoły odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do klas I  w szkołach podstawowych

22 kwietnia 2020r.

 (godz. 8.00)

4 maja 2020r.

(godz. 15.30)

Rejestracja w systemie
wniosków/zgłoszeń o przyjęcie na wolne
miejsca i złożenie w szkole pierwszego
wyboru podpisanego wniosku o
przyjęcie oraz dokumentów
potwierdzających spełnianie kryteriów.

08 maja 2020r.

(godz. 13 00)

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

08 maja 2020r.

(od godz. 13.00)

12 maja 2020r.

(do godz. 15.30)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu
dziecka w szkole, do której zostało
zakwalifikowane.

15maja 2020r.

 (godz. 13.00)

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

od 18 maja 2020r

Procedura odwoławcza.

31 sierpnia 2020r.

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube