Ułatwienia dostępu

Cieszkowianka

Brak grafik
Smaller Default Larger

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE-

zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły do klasy I

DATA

 

od

do

etap rekrutacji

20 lutego od godz. 8:00

3 marca do godz. 15:30

Rejestracja w systemie rekrutacji i złożenie podpisanego zgłoszenia o przyjęcie w szkole obwodowej

17 marca godz. 13:00

Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE- 

na wolne miejsca do klas I dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły

22 marca od godz. 8:00

5 kwietnia do godz. 15:30

Rejestracja w systemie rekrutacji i złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie  oraz dokumentów potwierdzających spełenienie kryteriów w szkole pierwszego wyboru

12 kwietnia godz. 13:00

Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

12 kwietnia od godz. 13:00

19 kwietnia do godz. 15:30

złożenie potwierdzenia woli

26 kwietnia godz. 13:00

Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub liczby wolnych miejsc

26 kwietnia od godz. 13:00

4 maja do godz. 15:30

Procedura odwoławcza

 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE NA WOLNE MIEJSCA DO KLAS I DLA KANDYDATÓW SPOZA OBWODU SZKOŁY

DATA

 

od

do

 

26 czerwca od godz. 8:00

30 czerwca do godz. 15:30

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca, złożenie dokumentów

7 lipca godz. 13:00

Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych  i niekwalifikowanych

7 lipca od godz. 13:00

12 lipca do godz. 15:30

złożenie potwierdzenia woli

14 lipca godz. 13:00

Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

14 lipca od godz. 13:00

21 lipca do godz. 15:30

Procedura odwoławcza

28 sierpnia godz. 12:00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc