• 1 Kartka z kalendarza
  1 września rozpoczęcie roku szkolnego
 • 2 Kartka z kalendarza
  2 września zajęcia projektowe
 • 3 Kartka z kalendarza
  2-3 września zebrania z rodzicami
 • 4 Kartka z kalendarza
  27.10.2020 - klasy 8 - spotkanie informacyjne w sprawie egzaminu ósmoklasisty, poinformowanie rodziców o możliwych dostosowaniach, stołówka - godz. 17.00
 • 5 Kartka z kalendarza
  17.11.2020 - wywiady dla rodziców klas 1-3 godz. 17.00/MEET (po wcześniejszym umówieniu się rodzica z nauczycielem przez e- dziennik, minimum dzień przed wywiadem) 24.11.2020 - wywiady dla rodziców kl. 4-8 godz. 17.00/MEET
baner

Humanistyczna Liga Zadaniowa- listopad

Zapraszamy do wzięcia udziału w lidze humanistycznej! Przypominamy, że prace oddajemy nauczycielowi języka polskiego lub historii.

 

KLASA

TREŚĆ ZADANIA

NaCoBeZU

klasa 4

FORMA - opis postaci

Czy król Kazimierz zasłużył na przydomek Wielki?

 1. Odpowiednia forma literacka i 
 2. Cechy stylu.
 3. Ortografia i interpunkcja.
 4. Dodatkowe materiały, np. zdjęcia.
 5. Opis bibliograficzny.
 6. Analiza źródłowa.
 7. Wskazanie zasług króla.
 8. Umiejscowienie postaci w odpowiednim czasie.
 9. Wpływ na późniejsze losy kraju.
 10. Współczesna ocena osiągnięć.

klasa 5

FORMA - opis

Osiągnięcia starożytnych Greków, które uważasz za najbardziej doniosłe?

 1. Odpowiednia forma literacka i 
 2. właściwy dla niej styl.
 3. Ortografia i interpunkcja.
 4. Dodatkowe materiały, np. zdjęcia.
 5. Opis bibliograficzny.
 6. Analiza źródłowa.
 7. Umiejscowienie cywilizacji w odpowiednim czasie.
 8. Wyjaśnienie terminu cywilizacja.
 9. Wskazanie wybranych osiągnięć.
 10. Uzasadnienie swojego stanowiska.

klasa 6

FORMA - opowiadanie z elementami opisu

Jaki wpływ na losy naszego kraju miały rządy dynastii Jagiellonów? 

 1. Odpowiednia forma literacka i 
 2. właściwy dla niej styl.
 3. Ortografia i interpunkcja.
 4. Dodatkowe materiały, np. zdjęcia.
 5. Opis bibliograficzny.
 6. Analiza źródłowa.
 7. Umiejscowienie wydarzeń w odpowiednim czasie.
 8. Wskazanie najwybitniejszych władców.
 9. Wpływ rządów Jagiellonów na późniejsze losy kraju. 
 10. Współczesna ocena rządów dynastii.

klasa 7

FORMA - opis

Kultura polska w czasie zniewolenia

 1. Odpowiednia forma literacka 
 2. Właściwy dla niej styl.
 3. Ortografia i interpunkcja.
 4. Dodatkowe materiały, np. zdjęcia.
 5. Opis bibliograficzny.
 6. Analiza źródłowa.
 7. Umiejscowienie wydarzeń w odpowiednim czasie.
 8. Wskazanie najwybitniejszych postaci tego okresu oraz ich działań.
 9. Rola i znaczenie pracy organicznej.
 10. Jaką rolę w utrzymaniu tożsamości narodowej Polaków pod zaborami odegrała kultura?

klasa 8

FORMA - rozprawka

Powstanie warszawskie - obecna ocena i recepcja w kulturze, Twoja ocena.

 1. Odpowiednia forma literacka.
 2. Właściwy dla niej styl.
 3. Ortografia i interpunkcja.
 4. Dodatkowe materiały, np. zdjęcia.
 5. Opis bibliograficzny.
 6. Analiza źródłowa.
 7. Umiejscowienie wydarzeń w odpowiednim czasie.
 8. Przykłady wykorzystania wydarzeń z powstania warszawskiego we współczesnej kulturze.
 9. Jak obecnie ocenia się ten zryw powstańczy?
 10. Czy powstanie warszawskie miało sens? - Twoja ocena.

 

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube