Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole odbywa się poprzez:

 • Konsultacje online oraz bezpośredni kontakt  z rodzicem /uczniem. 
 • Regularne zajęcia na podstawie opinii PPP oraz orzeczenia.
 • Współpracę z  Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna, Wschodnia 26 b. tel.: + 48 61 858 19 79
 • Fundacja „Dajemy dzieciom siłę” https://fdds.pl/pomoc-dla-rodzica/ 

Więcej informacji   Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

 •                                                                                           

Smaller Default Larger

Zapraszamy do wzięcia udziału w lidze humanistycznej! Przypominamy, że prace oddajemy nauczycielowi języka polskiego lub historii.

 

KLASA

TREŚĆ ZADANIA

NaCoBeZU

klasa 4

FORMA - opis postaci

Czy król Kazimierz zasłużył na przydomek Wielki?

 1. Odpowiednia forma literacka i 
 2. Cechy stylu.
 3. Ortografia i interpunkcja.
 4. Dodatkowe materiały, np. zdjęcia.
 5. Opis bibliograficzny.
 6. Analiza źródłowa.
 7. Wskazanie zasług króla.
 8. Umiejscowienie postaci w odpowiednim czasie.
 9. Wpływ na późniejsze losy kraju.
 10. Współczesna ocena osiągnięć.

klasa 5

FORMA - opis

Osiągnięcia starożytnych Greków, które uważasz za najbardziej doniosłe?

 1. Odpowiednia forma literacka i 
 2. właściwy dla niej styl.
 3. Ortografia i interpunkcja.
 4. Dodatkowe materiały, np. zdjęcia.
 5. Opis bibliograficzny.
 6. Analiza źródłowa.
 7. Umiejscowienie cywilizacji w odpowiednim czasie.
 8. Wyjaśnienie terminu cywilizacja.
 9. Wskazanie wybranych osiągnięć.
 10. Uzasadnienie swojego stanowiska.

klasa 6

FORMA - opowiadanie z elementami opisu

Jaki wpływ na losy naszego kraju miały rządy dynastii Jagiellonów? 

 1. Odpowiednia forma literacka i 
 2. właściwy dla niej styl.
 3. Ortografia i interpunkcja.
 4. Dodatkowe materiały, np. zdjęcia.
 5. Opis bibliograficzny.
 6. Analiza źródłowa.
 7. Umiejscowienie wydarzeń w odpowiednim czasie.
 8. Wskazanie najwybitniejszych władców.
 9. Wpływ rządów Jagiellonów na późniejsze losy kraju. 
 10. Współczesna ocena rządów dynastii.

klasa 7

FORMA - opis

Kultura polska w czasie zniewolenia

 1. Odpowiednia forma literacka 
 2. Właściwy dla niej styl.
 3. Ortografia i interpunkcja.
 4. Dodatkowe materiały, np. zdjęcia.
 5. Opis bibliograficzny.
 6. Analiza źródłowa.
 7. Umiejscowienie wydarzeń w odpowiednim czasie.
 8. Wskazanie najwybitniejszych postaci tego okresu oraz ich działań.
 9. Rola i znaczenie pracy organicznej.
 10. Jaką rolę w utrzymaniu tożsamości narodowej Polaków pod zaborami odegrała kultura?

klasa 8

FORMA - rozprawka

Powstanie warszawskie - obecna ocena i recepcja w kulturze, Twoja ocena.

 1. Odpowiednia forma literacka.
 2. Właściwy dla niej styl.
 3. Ortografia i interpunkcja.
 4. Dodatkowe materiały, np. zdjęcia.
 5. Opis bibliograficzny.
 6. Analiza źródłowa.
 7. Umiejscowienie wydarzeń w odpowiednim czasie.
 8. Przykłady wykorzystania wydarzeń z powstania warszawskiego we współczesnej kulturze.
 9. Jak obecnie ocenia się ten zryw powstańczy?
 10. Czy powstanie warszawskie miało sens? - Twoja ocena.