• 1 Kartka z kalendarza
  10.10.2019. .................................................................... Pasowanie klas 1
 • 2 Kartka z kalendarza
  Drugie w bieżącym roku szkolnym zebranie Rady Rodziców odbędzie się 15 października (wtorek) o godzinie 19.00 w stołówce szkolnej. Na zebranie zapraszamy przedstawicieli wszystkich Rad Oddziałowych. ....................................................................... Przewodnicząca Rady Rodziców SP2 Aleksandra Siejak
 • 3 Kartka z kalendarza
  Ruszyła kolejna akcja pomocy humanitarnej "Opatrunek na ratunek!" Chcemy we współpracy z fundacją Redemptoris Missio wesprzeć misyjną działalność na rzecz potrzebujących. Jak co roku będziemy zbierali : bandaże opatrunki jałowe strzykawki plastry, rękawiczki jednorazowe gazy W prowizorycznych przychodniach w kameruńskich misjach brakuje ich bardzo, a są to przecież produkty pierwszej pomocy. Będziemy je zbierać do Bożego Narodzenia.
 • 4 Kartka z kalendarza
  11.11. 2019 - udział reprezentacji szkoły w Lubońskim Biegu Niepodległości i obchodach miejskich
 • 5 Kartka z kalendarza
  19.11.2019 - wywiady dla rodziców klas 4-8 godz. 17.00 (po wcześniejszym umówieniu się rodzica z nauczycielem przez e- dziennik, minimum dzień przed wywiadem) ................................................................. 26.11.2019 - wywiady dla rodziców kl. 1-3 godz. 17.00 ................................................................. 26.11.2019 – wystawienie zagrożeń/ powiadomienie rodziców/
baner

SZKOŁA Z KLASĄ 2.0

 W 2011-2012 roku szkolnym przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu Szkoła z klasą 2.0. Celem jest wypracowanie zasad dotyczących korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu. Staramy się pracować z uczniami metodą projektów edukacyjnych z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii, które rozwijają umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Program jest realizowany w ramach prowadzonej od ośmiu lat akcji Szkoła z klasą. Na początek jednak trzeba ustalić zasady korzystania z TIK – a temu służyć będzie Kodeks 2.0. Rozpoczęliśmy od debat klasowych.

 

17 grudnia o godz. 12.00 rozpoczęliśmy debatę szkolną z udziałem przedstawicieli poszczególnych klas. Każda grupa miała ok. 3 minuty na prezentację swoich dokonań. Sposób prezentacji był bardzo zróżnicowany. Pojawiły się ciekawe plakaty, prezentacje w Power Poincie, a nawet historyjki obrazkowe. Po każdej prezentacji na sali rozlegały się brawa. Na koniec każda grupa musiała podać 2 - 3 propozycje do kodeksu szkoły. W rezultacie zgromadziliśmy duży materiał do dalszej dyskusji. W kolejnej fazie przystąpiliśmy do podsumowania debaty. Teraz każdy mógł wyrazić swoją opinię na temat wagi poszczególnych zapisów poprzez podniesienie czerwonej lub zielonej kartki. To był bardzo kolorowy etap debaty, na sali naprzemiennie robiło się bardzo czerwono lub zielono. Wśród uczniów panowała zaskakująca zgodność. W ten sposób wytypowaliśmy 9 najważniejszych, zdaniem uczniów, zapisów, które powinny pojawić się w Kodeksie. Postanowiliśmy też, że teraz możliwość wypowiedzi muszą mieć wszyscy uczniowie i nauczyciele. Uznaliśmy, że wypracowane propozycje umieścimy na stronie www szkoły oraz w szkolnej gazetce. W tym samym czasie propozycje uczniów zostaną zaprezentowane nauczycielom na radzie pedagogicznej. A oto wstępna wersja kodeksu:

1.  Komputer i inne urządzenia techniczne pomagają nam w nauce i poznawaniu świata w szkole i w domu.

2.  Zanim skopiujemy informację, czytamy ją, sprawdzamy źródło, porównujemy informacje z innych źródeł i twórczo je modyfikujemy.

3. Korzystając z cudzych prac zawsze podajemy autora i źródła.

4. Korzystamy tylko z legalnego oprogramowania.

5. Komunikujemy się z rówieśnikami i nauczycielami z wykorzystaniem TIK, zachowując zasady Netykiety.

6. Zabezpieczamy swoje komputery programami: antywirusowymi i blokującymi niebezpieczne treści.

7. Pełnimy dyżury w bibliotece szkolnej, tak, by ułatwić dostęp do komputerów wszystkim chętnym.

8. Korzystamy z sieci szkolnej.

9. Osobom poznanym w Internecie nie ufamy, a wszelkie przejawy cyberprzemocy zgłaszamy dorosłym.

Lidia Kałwińska

 

Copyright © 2019. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube