• 1 Kartka z kalendarza
  Dzień Otwarty w Cieszkowiance Przyszłorocznych Uczniów klas 1 i ich Rodziców zapraszamy do Cieszkowianki ................................................................... 2 marca 2010 w godz. 14.00 - 16.00
 • 2 Kartka z kalendarza
  13 marca zgłoszenia do Konkursu Wiosennego
 • 3 Kartka z kalendarza
  Zbieramy mydło dla najbiedniejszych w afrykańskich wioskach. .................................................................... Termin zakończenia zbiórki: 30 kwietnia 2020 .................................................................... STREFA DOBRYCH UCZYNKÓW
 • 4 Kartka z kalendarza
  06.03.2020 - malowanie motyli dla Hospicjum godz. 17.00 -19.00
 • 5 Kartka z kalendarza
  20.03.2020 – Dzień Patrona, powitanie wiosny
baner

Projekt „Małe dzieci, duże szanse”

\"loga\"

 

Szkoła realizuje projekt „Małe dzieci, duże szanse”

 

współfinansowany przez Unię Europejską

 

w ramach środkówEuropejskiego Funduszu Społecznego.

 

          W roku szkolnym 2011/2012 nauczyciele przystąpili do realizacji zadań projektu :„Małe dzieci - duże szanse’’. Uczestnikami projektu są uczniowie klas I-III. 

         Wszystkie działania  realizowane są ze środków  Europejskiego  Funduszu Społecznego przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz Komisję Europejską.  Działania projektowe  zapewniają uczniom klas I-III bogatą ofertę zajęć dodatkowych zgodną z indywidualnymi możliwościami i potrzebami, a indywidualna praca z dzieckiem  wspiera jego osobisty rozwój.

W szkole realizowane są następujące formy zajęć:

 1. Zajęcia  dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.
 2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
 3. Zajęcia logopedyczne  dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
 4. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami w komunikacji społecznej
 5. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.
 6. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno- przyrodniczych.
 7. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych – języki obce
 8. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych artystycznie  ( zajęcia artystyczne, plastyczne)
 9.  Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych artystycznie ( zajęcia muzyczne, teatralne)
 10.  Zajęcia rozwijające zainteresowania czytelnicze.
 11.  Zajęcia rozwijające pasje dziennikarską.
 12.  Zajęcia doskonalące umiejętność korzystania z komputera.
 13.  Treningi piłkarskie.
 14.  Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami tenisa ziemnego.
Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube