• 1 Kartka z kalendarza
  10.10.2019. .................................................................... Pasowanie klas 1
 • 2 Kartka z kalendarza
  Drugie w bieżącym roku szkolnym zebranie Rady Rodziców odbędzie się 15 października (wtorek) o godzinie 19.00 w stołówce szkolnej. Na zebranie zapraszamy przedstawicieli wszystkich Rad Oddziałowych. ....................................................................... Przewodnicząca Rady Rodziców SP2 Aleksandra Siejak
 • 3 Kartka z kalendarza
  Ruszyła kolejna akcja pomocy humanitarnej "Opatrunek na ratunek!" Chcemy we współpracy z fundacją Redemptoris Missio wesprzeć misyjną działalność na rzecz potrzebujących. Jak co roku będziemy zbierali : bandaże opatrunki jałowe strzykawki plastry, rękawiczki jednorazowe gazy W prowizorycznych przychodniach w kameruńskich misjach brakuje ich bardzo, a są to przecież produkty pierwszej pomocy. Będziemy je zbierać do Bożego Narodzenia.
 • 4 Kartka z kalendarza
  11.11. 2019 - udział reprezentacji szkoły w Lubońskim Biegu Niepodległości i obchodach miejskich
 • 5 Kartka z kalendarza
  19.11.2019 - wywiady dla rodziców klas 4-8 godz. 17.00 (po wcześniejszym umówieniu się rodzica z nauczycielem przez e- dziennik, minimum dzień przed wywiadem) ................................................................. 26.11.2019 - wywiady dla rodziców kl. 1-3 godz. 17.00 ................................................................. 26.11.2019 – wystawienie zagrożeń/ powiadomienie rodziców/
baner

Społeczność „Cieszkowianki” bardziej uduchowiona!

W minionych dniach od 7 do 9 października uczniowie wraz z nauczycielami naszej szkoły uczestniczyli w dorocznych rekolekcjach szkolnych. W tym roku nasze szkolne rekolekcje odbywały się w kościele pw. św. Jana Pawła II w Luboniu w łączności misjami parafialnymi, czyli specjalnymi rekolekcjami, które w parafii odbywają się raz na 10 lat. Jak zawsze był to czas odnowienia duchowego i pogłębienia relacji z Panem Bogiem. W odkrywaniu na nowo Jezusa i Kościoła pomagał nam rekolekcjonista-misjonarz ks. Tomasz Ewertowski ze Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej.

Uczniowie byli podzieleni na dwie grupy: rano swoje nauki miały klasy 5-8, a w południe klasy 1-4. Pierwszego dnia rekolekcji, czyli w poniedziałek społeczność szkolna uczestniczyła w nabożeństwie Drogi krzyżowej, w czasie której rekolekcjonista omawiał rany zadane na ciele Panu Jezusowi na podstawie Całunu Turyńskiego, czyli „naocznego świadka” śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Prawda bardzo mocna o cierpieniu Jezusa, ale taka była rzeczywistość, której nie możemy zapominać ani przeinaczać. Drugiego dnia naszych rekolekcji rekolekcjonista zorganizował dla nas nabożeństwo pokutne, czyli takie które przygotowuje do dobrego przeżycia sakramentu spowiedzi. Ks. Tomasz mówił nam, że wszystko co się w życiu zdarzy przetrwamy, jeśli oprzemy się na krzyżu Jezusa. Podawał też autentyczny przykład dwóch małych chłopców-ministrantów, którzy przeszli drogę nawrócenia i przemiany z małych rozrabiaków na dojrzałych ludzi, którzy zostali księżmi, potem biskupami, kardynałami, a w końcu także papieżami Kościoła. W ostatnim dniu naszych duchowych zmagań mogliśmy uczestniczyć w spowiedzi świętej oraz Eucharystii, która zawsze jest najważniejszym wydarzeniem w życiu wiary. Uczniowie byli zaangażowani podczas Mszy jako ministranci przy ołtarzu, niektórzy czytali słowo Boże oraz odczytywali prośby modlitwy wiernych. Z pewnością wielu z nas poznało też nowe pieśni, których uczył nas rekolekcjonista.

Dziękujemy za ten czas, który wspólnie przeżyliśmy. Dzięki księdzu rekolekcjoniście, proboszczowi parafii pw. św. Jana Pawła II, katechetom, Dyrekcji naszej szkoły, gronu pedagogicznemu oraz Wam drodzy uczniowie za uduchowienie „Cieszkowianki”.

dk. Jerzy Kotkowski

Copyright © 2019. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube